Ziynet Eşyaları ve Eşya Tespiti Talepleri -

Ziynet Eşyaları ve Eşya Tespiti Talepleri

0 62

Evlilik birliğinin kuruluşunda, gelin ve damada yakın çevresi tarafından takılan ziynet eşyaları ile nakit paraların kime ait olduğu konusunda açık bir kanun maddesi bulunmamaktadır.

Yargıtay güncel içtihatlarına göre kural olarak, düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından ve kime takılırsa takılsın kadına bağışlanmış sayılmaktadır.

Bu kapsamda düğünde takılan ziynet eşyaları, hangi ailenin taktığına ya da geline mi damada mı takıldığına bakılmaksızın TMK 220 gereğince kadının kişisel malıdır. Ancak istisnai olarak damada hediye edilen kol saati gibi kişisel eşyalar, erkeğin kişisel malıdır.

Ziynet Eşyaları Davası Eşya Tespit Davası, Ziynet Eşyası Davası Nasıl Açılır, Eşya Davası Nasıl Açılır? 

Ziynet eşyası davasının açılması yalnızca boşanma sırasında değil hem evliyken hem boşanma sırasında hem de boşanmadan sonra kadına verilmiş bir haktır.

Ziynet eşyası denince genellikle kadına düğün anında takılan takılar gelmekle birlikte kocanın değerli hediyeleri de ziynet eşyası olarak değerlendirilmektedir.

Aile hukukunun konuları arasına giren eşya davalarından olan ziynet eşyası davası kadın eş tarafından kocaya ya da ziynet eşyasını elinde bulunduran birlikte yaşanılan 3. Kişilere karşı açılabilmektedir.

Düğün takılarının erkekte bulunması durumunda kadın, kişisel eşyanın iadesi istemiyle dava açabilir. Düğün takılarının iadesi davasında en önemli husus, iadesi istenilen ziynet eşyalarının cins, nitelik, ayar, gram, miktar ve değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesidir. Bu konularda eksiklik bulunması halinde mahkeme, davacıya kesin süre vererek açıklama yapmasını isteyecektir.

Düğün takılarının iadesine ilişkin davalar, nispi harca tabidir. Bu sebeple talep edilen ziynet eşyalarının değeri üzerinden belirli bir harç yatırılması gerekmektedir. Nispi harcın dava açılırken yatırılmamış olması durumunda mahkeme, davacıya kesin süre vererek eksik harcı tamamlamasını isteyecektir.

Ziynet eşyalarının iadesine ilişkin davalar, boşanmanın fer’i niteliğinde değildir. Bu sebeple eşler arasında boşanma davası olmasa da ziynet eşyalarının iadesinin talep edilmesi mümkündür.

Bu davalarda ziynet eşyasının mümkün ise aynen; olmadığı takdirde ise bedelinin iadesi terditli (kademeli) olarak talep edilebilir. Düğün takılarının aynen iadesine ilişkin talepler yönünden herhangi bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Nitekim ziynet eşyasının aynen iadesine dair talepler, niteliği itibari ile mülkiyet hakkına dayanmaktadır. Düğün takılarının nakdi olarak iadesine ilişkin talepler ise tazminat niteliğindedir. Bu sebeple ziynet eşyalarının nakden iadesine ilişkin talepler bakımından, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır.

Düğün Takıları (ziynet eşyası) Davası Nasıl Açılır?

Düğün takıları ve ziynet eşyasının iade edilmesi için iki yol bulunmaktadır. Boşanmak isteyen kadın boşanma davasında ziynet eşyası talebi dilekçesi ile mahkemeye başvurabileceği gibi ayrı dava açarak da ziynet eşyası davası açabilecektir.

Her iki durumda da belirlenen düğün takılarının miktarı üzerinden nispi harç miktarı alınarak yatırılması şartı aranmaktadır. Ziynet eşyası davası ayrı bir dava şeklinde açılacaksa kademeli dava açılmasında fayda vardır.

Kademeli dava dilekçesinde örneğin; 5 bilezik, 10 cumhuriyet altını, 20 çeyrek altının aynen iade edilmesi, aynen iadesi mümkün değilse bedelinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi şeklinde talepte bulunulmasında fayda vardır.

Ziynet eşyası davasında görevli ve yetkili mahkeme eşlerin yerleşim yerinin bulunduğu aile mahkemesidir. Birçok Yargıtay içtihadında düğün takılarının bulunduğunun ispatı ve evden ayrılırken neden takıların alınamadığı hususu kanuna uygun ispat vasıtalarıyla delillendirilmelidir.

Düğün Takıları Boşanmada Mal Paylaşımına Dahil Midir?

Birtakım Yargıtay içtihatlarında da belirtildiği üzere düğünde takılan takılar kadına aittir. Bu sebeple boşanmada ziynet eşyası paylaşımı yapılamamakta ziynet eşyaları kadına bırakılmaktadır.

Mal paylaşımı yapılırken düğün takılarının bulunmaması halinde takılarla düğün masraflarının ödenmesi, erkeğin borcunun kapatılması gibi durumların varlığı gibi nedenlerle de düğün takıları kadın tarafından istenebilmektedir.

Zamanaşımı

Düğün takılarının ve eş tarafından hediye edilen takıların geri verilmesi amacıyla açılan davada zamanaşımıyla ilgili iki durum söz konusudur. Birincisi ziynet eşyası davalının elinde bulunuyor ve bu eşyanın iadesi talep ediliyor ise bu dava istihkak davası olduğundan dava açmak zamanaşımı süresine tabi tutulmamaktadır.

Düğün takıları dava açıldığı sırada davalıda mevcut değilse takıların bedelinin istenmesi için dava açmak gerekmektedir. Bu durumda dava takıların iadesi aynen mümkün olmadığından borçlar hukukunun alanına girecek dava zamanaşımı boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl olarak belirlenecektir.

Boşanma Süresince Düğün Takıları

Ülkemizde düğünlere büyük bir önem verilmekte ve birçok adet ve gelenek düğünlerde uygulanmaktadır. Bu konuda her yörede ve memlekette farklı adet ve gelenekler olabilmektedir. Ancak neredeyse her yöre ve memlekette ortak bir adet ve gelenek olarak evlenecek çiftlere takı takılması geçerli olmaktadır.

Bu adet oldukça uzun bir sürededir de uygulanmaktadır. Bu takılar evlenme ile birlikte eşlerin ortak malları olmaktadır.

Bu konuda kimse bir itirazda bulunmazken, boşanma durumunda bu takılar sorun olabilmektedir. Boşanma iki eşin sadece hayatlarını ayırması olarak görülmemelidir. Boşanmada ortak mallarda ayrılmakta ve paylaşılmaktadır.

Yapılacak boşanma işlemleri aynı evlilik gibi hukuki işlemlerdir ve kanunlar ile yapılabilmektedir.

Bu durum mal paylaşımı konusunda da geçerlidir. Bu sebeple altınların kimde kalacağı ve kimin olacağı gibi tüm mal varlığı konusundaki sorular hukuki olarak çözülebilecektir.

Boşanma süresi içerisinde yapılan anlaşmazlıklar konusunda düğünde yakılan oldukça fazla sorun yaşanan durumlar olmaktadır.

Düğünde takılan takılar konusunda halk arasında birçok yanlış anlaşılma ve bilgi bulunmaktadır.

Bunlardan biriside geline erkek tarafından takılan takıların erkeğe ait olduğu ve gelinden alınması gerektiğidir. Ancak hukuki olarak geline takılan tüm takılar gelinin malı olmaktadır.

Düğünde geline takılan tüm takılar, erkek tarafı veya kız takmış olması fark etmeksizin geline yapılan bağı olarak görülmektedir. Bu sebeple de boşanma süresinde geline takılan tüm takıların gelinde kalması gerekmektedir.

Geline erkek tarafının özellikle annesi, babası, kardeşleri ve yakın akrabalarının takmış olduğu saat, yüzük, kolye, bilezik ve küpe gibi tüm takıların geri alınması haksız bir davranıl olmaktadır.

Böyle bir durumda mahkeme takıların geri iadesine karar verecektir. Aynı şekilde damadında geline takmış olduğu tüm takılar artık gelinin malı olmaktadır.

Yasalarımızda geline takılan tüm takılar geline yapılmış bir bağış olarak görülmekte ve bu şekilde kabul edilmektedir.

Düğünde Erkeğe Takılan Takılar Erkeğin Mi Olmaktadır? 

Halk arasında boşanma süresi içerisinde düğün takılarının paylaşılması konusunda yanlış bilinen konulardan biriside erkeğe yani damada takılan takıların erkeğin olduğu bilgisidir.

Kanunlarımızda geline takılan takıların ona yapılan bir bağış olduğu kabul edilse bile erkek için bu durum geçerli değildir.

Ülkemizdeki birçok yörede erkeğe takılan takılarda gelinin olmaktadır. Bu sebeple erkeğe takılan tüm takıların onun olacağı gibi kesin bir kural bulunmamaktadır.

Boşanma Süresinde Takıların Tahsili Nasıl Yapılmaktadır?

Boşanma davasının açılması ile alakalı olarak mahkemeye verilen dilekçede taraflar birbirleri ile alakalı olarak tüm istek ve taleplerini belirtmelidir.

Boşanma ve eşlerin aralarında yaşanılan anlaşmazlıklarda mahkemenin bunları çözmesi istenebilmektedir. Bu durumda düğün takıları ile alakalı olarak da yaşanan anlaşmazlık ve talepler dilekçede belirtilmelidir.

Boşanma davalarında düğünde takılan takıların tarafında verilmesini isteyen kişiler her zaman ortada fiziki olarak bu takıların olmadığını bilmektedir.

Çoğu zaman evlilikten yıllar sonra açılacak olan boşanma davalarında altınlar harcanmış ve iş kurmak ile araba almak gibi birçok durum için bir tarafa verilmiş olabilmektedir.

Böyle bir durumda takıların değerinin hesaplanması ile para olarak bu değerin ödenmesine mahkeme karar verebilmektedir.

Boşanma davalarında düğün takısı olarak ifade edilen bu takılar genel olarak düğünde eşlere takılan her parçayı kapsamaktadır. Ancak bazı durumlarda bu takılar ve eşyalar içerisinden bazıları kişisel mal olarak değerlendirilebilmektedir.

Bunlara örnek olarak erkeğe takılan saat gösterilebilmektedir. Her ne kadar bir düğün takısı olsa ve düğünde hediye edilse bile bir kişisel eşya olarak değerlendirilebilmektedir.

 

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat