Yargıtay Bozma Kararından Sonra Temyiz Kesinlik Sınırı-Yargıtay Kararı - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Yargıtay Bozma Kararından Sonra Temyiz Kesinlik Sınırı-Yargıtay Kararı

57

Yargıtay Bozma Kararından Sonra Temyiz Kesinlik Sınırı-Yargıtay Kararı


T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi
Esas No:2020/2264
Karar No:2020/6558
Karar Tarihi: 11.06.2020
YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam
olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427. maddesi uyarınca temyiz
edilemez. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu
edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve
yargılama giderleri hesaba katılmaz.
Davacı eldeki alacak davası ile; bir kısım işçilik alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, 24.05.2016 tarihli kararla, bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasına karar
verilmiştir.
Mahkemenin 24.05.2016 tarihli kararı, Dairemizin 17.10.2019 tarihli ilamıyla, izin alacağı hesabı ile
kıdem tazminatına uygulanacak faizin başlangıç tarihi yönünden bozulmuştur. Diğer alacak talepleri
yönünden bir bozma sebebi yapılmadığından, hükmün bu kısmı kesinleşmiştir.
Mahkemece, bozma sonrasında davacının 982,80 TL izin alacağının bulunduğu kabul edilerek hüküm
kurulmuş; diğer alacak talepleri hakkında ise bozmadan önceki karar gibi hüküm sonucu tesis
edilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Bozmadan sonra tesis edilen mahkeme kararında, temyiz kesinlik sınırının belirlenmesinde, bozma
kararı kapsamı dışında kalan alacaklara dair hüküm kısmının dikkate alınmaması gereklidir. Şu halde,
dosya içeriğine göre, Dairemizin 17.10.2019 tarihli bozma kararı kapsamında bulunan izin alacağı
bakımından hüküm altına alınan toplam miktarın karar tarihi itibari ile temyiz kesinlik sınırı olan
3.920,00 TL kapsamında kaldığı anlaşılmakla, davalı vekilinin temyiz isteminin, 6100 sayılı Kanun’un
geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Kanun’un 427, 432
maddeleri uyarınca reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda yazılı sebepten, davalı vekilinin temyiz isteminin 6100 sayılı Kanun’un geçici 3.
maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Kanun’un 427, 432 maddeleri
uyarınca REDDİNE, 11.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat