Yakalama Emrine İtiraz - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Yakalama Emrine İtiraz

0 111

Yakalama Emrine İtiraz


…………. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

DOSYA : 20…../…… Değişik İş

YAKALAMA KARARINA
İTİRAZ EDEN (ŞÜPHELİ) : ……………

MÜDAFİİ : ………………..

KONU : Yakalama kararına itirazlarımızın sunulması ve yakalama kararının kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR : Müvekkil …………….. ………………. suçundan hakkında cezaevinden ……… tarihinde tahliye olduğu, müvekkil hakkında benzer suçlardan çok sayıda dosya kaydının olduğu, mahkemece talimat ya da tebligat yoluyla müvekkile ulaşılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle CMK 94. Maddesi uyarınca tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmıştır. Ancak söz konusu karar 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 94.maddesine, öte yandan usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki;

I)Usule ilişkin itirazlar:
1-5271 sayılı Ceza Muhakemesinin 94. Maddesine göre, “(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır.
(2) Yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandığı yer adliyesinde, mevcut değil ise en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletişim sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya mahkeme tarafından bu kişinin sorgusu yapılır veya ifadesi alınır” hükmünün yer aldığı,
Yine devamı maddelerde Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re’sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir hükmü yer almıştır.

Madde 98’e göre “Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir” ifade yer almaktadır.

Bu nedenle yasal düzenlemeler kapsamında kovuşturma aşamasında kişi hakkında yakalama emrinin düzenlenebilmesi için sanığın kaçak olmasının gerektiği açıktır.

MÜVEKKİL KAÇAK POZİSYONUNDA DEĞİLDİR, BİLAKİS HAKKINDAKİ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ NEDENİYLE HER HAFTA İMZA ATMAKTA VE SEMİNERLERE KATILMAKTADIR. Mahkemenin müvekkile ulaşamama nedeni, etkili şekilde adres araştırması yapılmamasından ileri gelmektedir. Bu şeklideki düzenleme ile müvekkilin tutuklanması denetimli serbestliğin ihlali anlamına gelecektir.

2-Mahkemenin yakalama kararı çıkarabilmesi için müvekkile bilinen adresine tebligat yapması, tebligatın iade olması sonrası etkili adres araştırmasına rağmen sanığın bulunamaması halinde yakalama kararına karar vermesi gerekirdi. Hiçbir işlem yapmadan tensiple yakalama kararının çıkarılması hukuka aykırıdır.

3-Yakalama emri düzenlenmesi işlemi netice itibariyle bir koruma tedbiridir. Koruma tedbiri kararları hukuka uygun olmak zorundadır. Bu nedenle …………….. suçu açısından koruma tedbiri olarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılması orantılı değildir.

4- Ayrıca müvekkilin kaçma şüphesi, delillerin karartma olmayıp bu açıdan da böyle bir suç nedeniyle tutuklama kararı verilmesi hukuki olarak olanaksızdır.

II)Esasa ilişkin itirazlar:
Müvekkil atılı suçun faili değildir. …………….. olayı ile ilgili olarak yapılan soruşturmada teşhisler fotoğraf üzerinden yapılmıştır. Canlı teşhis hususu icra edildiğinde olayın maddi boyutu ortaya çıkacaktır.

III)Suçun muhakeme hukukundaki düzenleme alanı bulması yönüyle itirazlar:
Ceza Muhakemesi Kanununda değişikliğe giden 7188 sayılı Yasanın 26. Maddesi uyarınca ………………………. suçu uzlaşma kapsamına alınmıştır. Atılı suçun uzlaşma kapsamına alınmış olması ve muhakeme şartı olan uzlaşma işlemleri yaptırılmadan suçun vasfını ve esasını etkileyecek deliller ortaya konulmadan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin düzenlenmesi hukuka aykırıdır.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda izah edilen nedenlerle müvekkil kendiliğinden gelerek ifadesini verecek olup, hakkında tutuklamaya yönelik tensip ara kararı hukuka aykırı olduğundan,
Söz konusu TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARININ KALDIRILMASINA ve müvekkil adına tebligat çıkarılmasına,
Mahkeme itirazı yerinde görmezse esas hakkında karar vermek üzere dosyanın görevli ve yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi itirazen talep olunur………

Av……………..
Sanık Müdafii (Özel)

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat