Yabancıların Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilme Koşulları -

Yabancıların Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilme Koşulları

0 1

Yabancıların Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilmesi İçin Yapması Gerekenler

Türkiye’de yaşayan yabancıların genel sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için yapması gereken bazı başvuru işlemleri bulunmaktadır.

Soru: Genel Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Cevap: Genel sağlık sigortasından aşağıda ki şartları karşılayan yabancılar yararlanabilirler.

 • Türkiye’de oturma izni almış yabancılar,
 • Türkiye harici bir ülkede sigortası olmayan yabancılar,
 • Türkiye’de bir yıldan uzun bir süredir yaşayan ve bu sürenin ardından başvuru yapan yabancı ülke vatandaşları genel sağlık sigortasından faydalanabilirler.

S: Yabancı Uyruklu Kişilerin Genel Sağlık Sigortasına Başvurması Zorunlu Mudur?

C: Hayır, yabancı uyruklu kişiler kendi istekleri doğrultusunda genel sağlık sigortası için başvuru yapabilirler.

S: Yabancı Uyruklu Kişilerin Genel Sağlık Sigortasından Faydalanmak İçin Nereye Başvuru Yapması Gerekir?

C: Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortası başvurusu yapmak için en yakın sosyal güvenlik merkezine bizzat gitmeleri gerekmektedir. Türkiye’nin hemen her ilçesinde sosyal güvenlik merkezi vardır. Ülke genelinde sosyal  güvenlik merkezi sayısı ise yaklaşık 600’dür.

S: Yabancı Uyruklu Kişiler Genel Sağlık Sigortasından Yararlanabilmek İçin Hangi Evraklarla Başvuru Yapması Gerekir?

C: Başvuru evrakları aşağıda yer almaktadır.

 • İkamet izin belgesi,
 • İlgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi,
 •  Taahhütname formu

S: Yabancı Uyruklu Kişiler, Hangi Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir?

C: Yabancı uyruklu kişilerin; genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları dışındaki diğer hastalıklarının tedavisi, genel sağlık sigortası dahilindedir.

S: Genel Sağlık Sigortası Kapsamındaki Yabancı Uyruklu Kişilerin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Genel Sağlık Sigortasından Yararlanabilir Mi?

C: Yurt dışında eğitim görenler hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin; yurt içinde ikamet eden, Türkiye veya başka bir ülkede sigortası olmayan;

 • Eşleri,
 • 18 yaşını doldurmamış çocukları,
 • Lise veya dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
 • Yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
 • Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
  Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

S: Uluslararası Koruma Başvurusu veya Statüsü Sahibi ve Vatansız (Haymatlos) Olarak Tanınan Kişiler Nasıl Genel Sağlık Sigortalısı Olurlar?

C: Uluslararası koruma başvurusuna ya da uluslararası koruma statüsüne sahip insanlar ile vatansız olarak tanındıktan sonra herhangi bir sigorta güvencesine sahip olmayan, sigorta sahibi olmak için ödeme gücü bulunmayan insanlar,  Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bir ay içerisinde başvurarak genel sağlık sigortasına sahip olabilirler. Bu kişilerin sigorta primi kurum tarafından karşılanır.

 S: Yabancı Uyruklu Öğrenciler Genel Sağlık Sigortasından Yararlanabilir Mi?

C: Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 1 yıllık ikamet izni şartı aranmadan okula kaydoldukları tarihten itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortasından yararlanabilirler. Bu süre içinde genel sağlık sigortası için başvuru yapmayan öğrenciler hakkında öğrenimleri boyunca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

S: Yabancı Uyruklu Kişilerin Ödeyecekleri Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı Nedir?

C: Yabancı uyruklu kişilerin ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin % 24’ü kadardır.

S: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ödeyecekleri Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı Nedir?

C: Yabancı uyruklu kişilerin ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin % 4’ü kadardır. Asgari ücrette meydana gelen değişiklikler neticesinde ortaya çıkan prim farkı, değişikliğin uygulanmaya başladığı ayın son gününe kadar Kuruma ödenir.

Öğrenciler için bir yıllık tescil yapılmakta ve bir yıllık prim tutarının ödenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de asgari ücret değişikliği her yılın Ocak ayında yapılır ve asgari ücret belli bir oranda artış gösterir. 2018 yılı için belirlenen asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruştur.

S: Yabancı şirket ortakları Türkiye’de sigortalı olmak zorunda mıdır?

Anonim şirket, limited şirket, komandit şirket ve kolektif şirketler gibi şahıs ve sermaye şirketlerinin ortakları 5510 sayılı yasa kapsamında zorunlu olarak 4/b sigortalısı (eski adıyla Bağ-Kur sigortalısı) sayılmışlardır. Şirket ortaklarının 4/b sigortalısı olmalarında yabancı ve Türk vatandaşı olma arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu sebeple, Türkiye’de şirket kuran veya Türk bir şirkete ortak olan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de sigortalı olmaları zorunludur.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat