Vatandaşlık Hizmetleri Sıkça Sorulan Sorular -

Vatandaşlık Hizmetleri Sıkça Sorulan Sorular

0 68

Vatandaşlık İşlemleri

1- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu yapmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe *(il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü)*, yurt dışında ise *dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile* yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

2- Türk Vatandaşlığını kazanma/ Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusu hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan *“Vatandaşlık Hizmetleri” başlığı altından* durumunuza uygun vatandaşlık kazanma türleri, gerekli belgeler, başvuru formları ile dikkat edilmesi gereken hususlara ulaşabilirsiniz.

3- Türk Vatandaşlığını kazanma/ Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurumun durumunu nasıl öğrenebilirim?

Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” https://vatan.nvi.gov.tr/moduller/basvuru/basvurudurumbilgi.aspx sayfasından vatandaşlık başvurunuzun genel durumunu öğrenebilirsiniz.

4- Başvuru No nedir? Ne işe yarar?

Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte https://www.nvi.gov.tr adresindeki “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” https://vatan.nvi.gov.tr/moduller/basvuru/basvurudurumbilgi.aspx kısmından takip edebileceği “12345 – 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.

5- Başvuru No’sunu nereden öğrenebilirim?

Başvuru No’sunu, Genel Müdürlüğümüz *Halkla İlişkiler Şubesinden*, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden ve 10/11/2014 tarihinden sonraki başvuruları *Dış Temsilciliklerimizden* öğrenebilirsiniz.

6- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu sırasında yaşı küçük olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit olan çocuklar için ne yapılmalıdır?

Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit olmaları halinde, *müracaat makamlarına bilgi verilerek* adlarına *vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi* gerekmektedir.

7- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurum reddedilmiştir. Yeniden müracaat edebilir miyim?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan *şartları taşımanız halinde* ikamet ettiğiniz yer valiliğine müracaat etmeniz halinde vatandaşlık durumunuzun yeniden değerlendirilmesi *mümkündür.*

8- Türk Vatandaşlığını kazandığıma ilişkin duyuru belgesini teslim aldım. Türk Vatandaşlığını kazanma işlemlerim sonuçlandı mı yoksa başka herhangi bir işlem yapmam gerekir mi?

Türk Vatandaşlığını kazandığınıza dair *duyuru belgesi ile* ilçe nüfus müdürlüğü ya da dış temsilciliklerimizden Türkiye Cumhuriyeti *kimlik kartı başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.* T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için detaylı bilgiye “T.C. Kimlik Kartı” https://www.nvi.gov.tr/tckk sayfasından ulaşabilirsiniz.

9- Türk Vatandaşlığını kazandığıma ilişkin duyuru belgesi nereden teslim alınır?

Türk Vatandaşlığını kazandığınıza dair *duyuru belgesi, başvuru makamından* (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü/dış temsilcilik) imza karşılığında ilgilisi tarafından teslim alınabilir.

10- Türk Vatandaşlığını kazandığıma ilişkin duyuru belgesi ikamet adresine gönderilebilir mi?

Karar makamınca Türk Vatandaşlığını kazanması uygun görülenlere duyuru yapılmak üzere ilgililerin başvuru makamlarına iletilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü/dış temsilcilik) *ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir.*

11- Türk Vatandaşlığını kazandığıma ilişkin duyuru belgesini teslim aldım. Ancak yabancı kimlik numaram halen aktif görünmektedir. Ne yapmalıyım?

Müracaat makamlarına konu ile ilgili *dilekçe vermeniz halinde* durumunuzun değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

12- Türk Vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için gerekli şartlar nelerdir?

* Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
* Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
* Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
* Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

13- Türk Vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için hangi belgeler gerekmektir?

* İsteği belirten form dilekçe. (Web sitesi ya da başvuru makamlarından temin edilebilmektedir.)
*Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığının kazanıldığına dair belgenin ya da o ülke vatandaşlığına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi.

​Ayrıca, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre, çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

14- Türk Vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için nereye müracaat etmeliyim?

Kişilerin bizzat kendilerinin, yurt dışında; *dış temsilciliklerimize*, yurt içinde; valilik (*il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri*) müracaat etmeleri gerekmektedir.

15- Türk Vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?

İlgiliye ait başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih itibariyle *en geç 3 ay içerisinde* sonuçlanmaktadır.

16- Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Eşim yabancı uyruklu, ergin olmayan çocuk/çocuklarım da enimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

Anne veya babadan birinin yabancı olması halinde çocuk, Türk Vatandaşlığını kaybeden anne veya babanın *talebinin bulunması halinde* ebeveyne bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeder.

17- Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Eşim vefat etti/öldü, ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk vatandaşlığını kaybeder mi?

Anne veya babadan birinin ölmüş olması halinde çocuk, Türk Vatandaşlığını kaybeden anne veya babanın *talebinin bulunması halinde* ebeveyne bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeder.

18- Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulundum. Evlilik dışı doğan ergin olmayan çocuk/çocuklarım da benimle birlikte Türk Vatandaşlığını kaybeder mi?

Türk Vatandaşlığını kaybeden annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğu *annesinin talebinin bulunması halinde*, annesine bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeder.

19- Eşim ile birlikte Türk Vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunduk. Ergin olmayan çocuk/çocuklarımız da bizimle birlikte Türk Vatandaşlığını kaybeder mi?

Türk Vatandaşlığını kaybeden *ana ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde* çocukları da kendileri ile birlikte Türk Vatandaşlığını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılır.

20- Eşim Türk vatandaşı, Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunmak istiyorum. Ancak çocuk/çocuklarımın da benimle birlikte Türk vatandaşlığından çıkmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?

Anne veya babadan birisinin Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda *talepte bulunması* (başvuru formunda belirtmesi) ve *diğer eşin de muvafakat etmesi* kaydıyla çocuk, Türk Vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunan anne veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kaybeder. Muvafakat edilmemesi durumunda hâkim kararına göre işlem yapılır.

21- Tarafıma Türk Vatandaşlığından çıkma izni kararı verilmesi, Türk vatandaşlığından çıktığım anlamına gelir mi?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası “Çıkma belgesinin ilgiliye imza karşılığı teslimi ile Türk Vatandaşlığı kaybedilir. Türk Vatandaşlığını kaybeden kişilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.” hükmündedir.
Yukarıda açıkça belirtilen Kanun hükümlerine göre, *Türk Vatandaşlığından çıkma izni verilmesi, Türk Vatandaşlığının kaybedildiği ya da kaybedileceği anlamına gelmez.* Türk Vatandaşlığından çıkma belgesinin teslim alınması halinde Türk Vatandaşlığı kaybedilir.

22- Çıkma izin belgesini teslim aldıktan sonra yabancı devlet makamlarından tarafıma vatandaşlık belgesi verildi. Türk Vatandaşlığından çıkma izni işlemlerim sonuçlandı mı yoksa başka herhangi bir işlem yapmam gerekir mi?

Yabancı devlet vatandaşlığını kazandığınıza dair belgeyi, Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunduğunuz makama ibraz ettiğinizde, tarafınıza imza karşılığında Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi teslim edilir. *Çıkma belgesinin imza karşılığı teslimi ile de Türk Vatandaşlığı kaybedilir.*

23- Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi nereden teslim alınır?

Çıkma belgesi, Türk Vatandaşlığından *çıkma izni başvurusunda bulunulan makamdan*, imza karşılığında ilgilisi tarafından teslim alınabilir.

24- Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi ikamet adresine gönderilebilir mi?

Bakanlıkça Türk Vatandaşlığından çıkma izni verilenlere ait çıkma belgeleri ilgililerin başvuru makamlarına gönderilmekte ve söz konusu başvuru makamlarınca *ilgililere imza karşılığında teslim edilmektedir*.

25- Çıkma Belgesini teslim almalarına rağmen nüfus kütüklerindeki kayıtları halen açık olan kişiler ne yapmalıdır?

Müracaat makamlarına konu ile ilgili *dilekçe vermelidirler*.

26- Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle çıkma izni talebi uygun görülmeyen kişiler ne yapmalıdır?

İlgililerin aranma nedeninin ilgili makamlarca kayıtlardan düşülmesinin sağlanması halinde; ilgilinin yeniden Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

27- Türk Vatandaşlığımın kaybettirilmesi mümkün müdür? Eğer mümkünse, nereye başvurmam gerekir?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk Vatandaşlığı Cumhurbaşkanı kararı ile kaybettirilebilir.

28- Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında gerekli olan yatırım şartları nelerdir?

*En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası *tutarında sabit sermaye yatırımı* gerçekleştirmek
*En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında *taşınmazı satın alıp* tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurmak
*En az 50 kişilik *istihdam* oluşturmak,
*En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren *bankalara yatırıp üç yıl tutacağına* dair taahhütte bulunmak
*En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında *Devlet borçlanma araçlarını satın alıp* üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak

29- Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında izlenmesi gereken süreç nedir?

* Yönetmelik’in 20 nci maddesinde belirtilen *yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi* ve ilgili kurumdan *Uygunluk Belgesi’nin alınması*,
* 6458 sayılı Kanun’un 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca *kısa dönem ikamet izni alınması*,
* Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması için ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yapılması*.

30- Kimler yatırım yolu ile Türk Vatandaşlığı müracaatında bulunabilir?

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun *31 inci maddesinin* birinci fıkrasının *(j) bendi uyarınca ikamet izni alan* yabancılar ile turkuaz kart sahipleri.

31- Yabancıların Yatırım yolu ile vatandaşlığa müracaatlarında kanuni sınırlamalar var mıdır?

Herhangi bir sınırlama olamayıp diğer taraftan gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığına müracaatta 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesi uyarınca Türkiye 183 ülkenin vatandaşlarına karşılıklılık şartı aranmaksızın taşınmaz alma imkânı sağlamıştır. Ancak, 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu uyarınca Türkiye’de bulunan taşınmaz mallarına hazinece el konulduğundan *Suriye vatandaşları* Gayrimenkul edinim yolu ile Türk Vatandaşlığına *müracaat edemezler*.

32- İstisnai yoldan Türk Vatandaşlığı edinimi amacıyla yapılan başvurular vekâlet ile olabilir mi?

Uygunluk belgesi alınması, kısa dönem ikamet izni başvurusu, ikamet izin kartının teslim alınması ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması yabancının ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın *özel vekâletname ile bu hususun vekâletnamede açıkça yazılmış olması durumunda* uzaktan sonuçlandırılabilir.

33- Uygunluk Belgesi nedir?

Yabancı yatırımcılarca gerek vatandaşlık gerekse ikamet izni  başvurularında kullanılmak üzere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 20 nci maddesinde yer alan *asgari yatırım şartının sağlandığını tespit etmek amacıyla* ilgili kurumlarca düzenlenen belgedir.

34- Hangi kurumlardan nasıl Uygunluk Belgesi alınır?

* Sabit Sermaye yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü),
* Taşınmaz satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü),
* İstihdam oluşturanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne),
* Mevduatı yatırımı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına),
* Devlet Borçlanma araçlarını satın alanlar için Hazine ve Maliye Bakanlığından,
* Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payı veya Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payı alanlar için Sermaye Piyasası Kurulundan (Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı)

35- Daha önce yapılmış yatırımlar için Türk Vatandaşlığını kazanmak üzere müracaatta bulunulabilir mi?

*12.01.2017* tarihinden önce yapılan yatırımlar *kapsam dışındadır*.

36- Uygunluk Belgesi alındıktan sonra nereye başvuru yapılır?

Yukarıda maddeler halinde belirtilen şartları taşıyan ve ilgili kurumlarca adına uygunluk belgesi düzenlenen kişiler 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için ikamet ettiği *İl Göç İdaresi Müdürlüğüne* ya da *İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere* başvurur.

37- Uygunluk Belgesi ve İkamet Belgesi alındıktan sonra ne yapılır?

Genel Müdürlüğümüze gönderilmek üzere İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere diğer illerimizde ise *İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurarak* adlarına vatandaşlık dosyaları düzenlenmektedir.

38- Vatandaşlık dosyası düzenlenirken hangi belgelere ihtiyaç vardır?

* Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge,
* Kişinin Kimlik Bilgileri ve aile bağlarını gösterir nitelikte kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge,
* Bekarlık, evlilik, boşanma, ölüm olaylarını gösterir kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge (Evlilik tarihi gün/ay/yıl olacak şekilde mutlaka olmalıdır),
* Kişiler veya vekili tarafından ıslak imzalı doldurulacak başvuru formu (Vat-4),
* Dosyada başvurusu bulunan her bir birey için kişi başı 15,00 TL Defterdarlıklar içindeki Muhasebe Müdürlüğüne veya Kaymakamlık içindeki Mal müdürlüğüne yatırılacak vatandaşlık başvurusu hizmet bedeli.

39- Vatandaşlık başvuruların sonuçlandırılması?

Yabancıların vatandaşlık başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilir; *milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmayan kişilerin* Türk
Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

40- Eşlerden birinin Çıkma İzni Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığını Kaybetmesi diğer eşin ve çocukların vatandaşlığına tesir eder mi?

Eşlerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybetmesi *diğer eşin vatandaşlığına tesir etmez*. Türk Vatandaşlığını kaybeden *ana ya da babanın talebinin bulunması* ve *diğer ebeveynin de muvafakat vermesi* durumunda çocuklar da Türk Vatandaşlığını ana/babaya bağlı olarak kaybeder. Muvafakat verilmemesi durumunda hâkim kararına göre işlem yapılır. Yapılan değişiklik nedeniyle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi uyarınca *birlikte çıkma izni isteyen eşlerin* imzaladıkları Türk Vatandaşlığından çıkma izni başvuru formunun (Vat-9)
*”Kendisi ile birlikte Türk Vatandaşlığından çıkma izni istediği ergin olmayan çocuklarına ait bilgiler” sekmesinde yer almayan çocuklar işleme alınmayacaktır*. Eşlerin (anne ya da babanın) adlarına *çıkma izin kararı çıktıktan sonra dünyaya gelen çocukların* durumu ise; çıkma belgesini teslim almadan ya da alırken *anne ve babadan alınan dilekçe ile* vatandaşlık *durumu değerlendirilir*.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat