Uluslararası Ticari Terimler - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Uluslararası Ticari Terimler

0 24

Incoterms 2020

FCA ile İlgili Değişiklikler: FCA teslim şekli, denizyolu ve karayolu yüklemeleri için 2 alt gruba ayrılmıştır. Denizyolu ile yapılacak sevkiyatlarda FCA kullanıldığında, malın taşınması sorumluluğu satıcı adına, limanda sona erer. Diğer yandan kıymetli bir evrak olan konşimentonun basımı ve gönderilmesi nakliyecinin sorumluluğunda gerçekleştirilmekteydi. Incoterms 2020 ile, alıcı firma, taşıma riski kendi üzerinde olmakla birlikte, konşimento gibi taşıma senetlerinin, nakliyeci tarafından satıcı firmaya teslim edilmesini, alıcı ile yaptıkları sözleşmelere ekleyebilecekler.

Incoterms 2010 ve daha önceki versiyonlarda FCA ile ilgili temel sıkıntı şu idi. Çoklu taşımalarda ve özellikle denizyolu taşımalarında ihracat yükü gemiye yüklemeden önce, örneğin liman girişinde satıcının teslimat yükümlülüğü tamamlanıyordu. Ancak örneğin akreditifli bir satış yapılmışsa banka, ihracatçıdan konşimento belgesini talep ediyor ve konşimento üzerinde yazılması gereken detaylardan sorumlu tutuyordu.

Ancak satıcı yani ihracatçı, nakliyeci firma ile ilişkisi mal teslim edildiği an bittiğinden sorumlu olmadığı bir evrakın eksikliği veya hatalarından mesul oluyordu. Incoterms 2020’de yapılan revizyon ile bu sorun giderildi.

CIF ve CIP ile İlgili Değişiklikler:: Incoterms 2010’da, CIF ve CIP gönderilerde, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta poliçeleri asgari seviyede teminatla hazırlanırdı. Incoterms 2020 kapsamında CIF için halihazırda geçerli olan “Clauses (C) of the LMA/IUA Institute Cargo Clauses” devamına yani asgari sigorta seviyesinde sigorta yapılacağına kara verildi.

CIP yüklemeler için ise  “Clauses (A) of the Institute Cargo Clauses” yani tüm riskler dahil sigorta yapılması zorunlu kılındı. Dolayısıyla ithalatçının ülkesinde liman teslim ve ithalatçının adresine teslim olarak ayrıştırabileceğimiz CIF ve CIP yüklemelerdeki sigorta yükümlülüğünün derecesi değişti.

DAT, DPU olarak değiştirildi: DAT (Terminalde Teslimat) teslim şekli, varış yerinin yani malın teslim edileceği adresin yalnızca bir terminal değil, herhangi bir yer olabileceğini vurgulamak için DPU (Eşyanın boşaltılacağı yerde teslim) “Delivered at Place Unloaded” olarak yeniden adlandırıldı. Bu noktada satıcı açısından dikkat edilmesi gereken, malın teslim edileceği yer bir terminal yani gümrük noktası değilse, mal boşaltma uygun bir yer olmasıdır.

Incoterms
Incoterms

İhracatçı ve İthalatçının Aracı İle Nakliye: Incoterms 2010 ve daha önceki incoterms uygulamaları, uluslararası taşımanın, alıcı ve satıcı firma dışında üçüncü bir firma tarafından, yani bir nakliye firması tarafından yapılacağı kabul edilerek oluşturulmuştu. Incoterms 2020 ile artık, ihracatçı veya ithalatçı firmanın kendi aracı ile uluslararası taşımayı yapabileceği belirtiliyor. Bu değişikliğin FCA, DAP, DPU ve DDP teslimşekilelrine atıf yapılarak düzenlendiğini görüyoruz.

DAP ve DPU: Sigorta kime Ait?: DPU, DAT teslim şeklinin yerine uygulanmaya başlandı, Incoterms 2020’de DAP hem DPU teslim şekilleri için sigortanın ihracatçıya mı yoksa ithalatçıya mı ait olduğu net bir şekilde belirtilmemiştir, bu durum önceki versiyonlarda da net değildi. Taraflar arasında satış sözleşmesi veya proforma fatura ile aksi belirtmedikçe, ihracatçı firma, sigorta yapmadan sevkiyatı organize eder. Bu durumda ithalatçı firmanın durumu sorgulaması ve yükün güvenliği, olası hasarda tazmini için, sigortayı yaptırması gerekir.

Her Incoterm kuralına güvenlikle ilgili gereksinimlerin daha fazla (ve daha net) tahsis edilmesi de dahil edilmiştir, Incoterms® ayrıca ortaya çıkan maliyetleri daha net bir şekilde ortaya koymaktadır; Taraflar bunun düzenlemeleriyle uyumlu olup olmadığını doğrulamalıdır.

Maliyetlerin daha net listelenmesi: İlgili Incoterms® ile ilgili tüm maliyetler, tek bir maliyet listesi sunmak için şimdi A9 / B9 “Maliyetlerin Tahsisi” altında listelenmiştir.

Gümrük işlemleri Açısından Incoterms 2020: İhracat, İthalat ve Transit Ticaret

Incoterms 2020, gümrük işlemlerinin yapılması aşamasında ihracatçı ve ithalatçı firmaların üzerine düşen sorumlulukları daha net bir şekilde sınıflandırıyor. Bugüne kadar yaşanan problemlerin etüt edildiğini ve bu tecrübelerden yola çıkılarak ihracatçı ve ithalatçılar açısından maliyet ve riskler göz önünde bulundurarak, satıcının ve alıcının gümrük işlemlerindeki rolü netleştirilmiştir. Bir diğer önemli konu Incoterms 2020 ile ilk kez transit mallara dahil işlemlere değinilmiştir.

Incoterms-2020
Incoterms-2020

Incoterms 2020 Temel Sınıflandırma

Incoterms önceki versiyonlarında, E, F, C ve D harfi ile başlayan teslim şekillerine göre bir ayrım yapıldığını veya denizyolu yüklemeleri ile, multimodal taşıma tiplerine göre sınıflandırmaya gidildiğini görüyoruz.

Incoterms 2020 düzenlenirken temel olarak firmaların sorumluluk ve riskleri ele alınmış, belirleyici nokta sevkiyatın aşamaları, taşıma riskini üstlenen tarafların belirlenmesi olmuş.  EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP ve CIP ten oluşan 8 adet incoterms, sevkiyat sorumluluğunun tamamen veya kısmen alıcıya yani ithalatçıya ait olduğu teslim şekilleri olarak ilk kategoriyi oluşturuyor. Taşıma sorumluluğu ve riskinin satıcı yani ihracatçı üzerinde olduğu DAP, DPU ve DDP ise ikinci kategori olarak kabul edilmiş.

Diğer yandan FAS, FOB, CFR, CIF den oluşan denizyolu yüklemelerinin bir sınıf, EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP oluşan diğer teslim şekillerinin ise multimodal (hava / deniz / kara / demir) olarak incoterms 2020’de de tablolarda kullanıldığını görüyoruz.

Incoterms 2010 Artık Geçersiz mi? Incoterms 2020 Neden Gerekli Görüldü?

ICC 1990 yılından beri her 10 yılda bir Incoterms terimlerini düzenleyerek yeni revizyonlar yayınlıyor. Incoterms 2020’nin yürürlüğe girmesi, Incoterms 2010’u ortadan kaldırmadı. Firmalar satış sözleşmeleri, sipariş formları, proforma ve faturalarında teslim şekli yazan alana hangi incoterms kullanılacağını belirtebilirler.

Incoterms 2020, Incoterms 2010’un güncellenmiş ve günümüz ticaret şartlarında, ticarete konu tarafların talepleri ve gözlemlenen sıkıntıların giderilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır.

Incoterms 2010’da 11 adet teslim şekli yer alıyordu. Incoterms 2020 incelendiğinde, karşımıza yine 11 adet teslim şekli çıkıyor. En göze batan değişiklik DAT teslim şeklinin adının DPU (Delivered at Place Unloaded) olarak değiştirilmesi.

Incoterms Bugüne Kadar Kaç Kez Revize Edildi, Hangileri Kullanımda

Incoterms ilk kez 1936 yılında kullanılmaya başlandı. Daha sonra 1953, 1967, 1976, 1980, 2000 ve 2010 yıllarında yeni revizyonlar yayınlandı. Incoterms 2020, bugüne kadar düzenlenen sekizinci incoterms olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir incoterms yayınlanması, eski versiyonları geçersiz kılmaz. Müşterinizle mutabakata vararak sözleşmenizde teslim şekli alanına örneğin “CIP New York incoterms 1980” yazarsanız, Incoterms 1980 versiyonunda geçen CIP teslim şekli kurallarının geçerli olduğu kabul edilir.

Satış Sözleşmesi ve Faturalarda Hangi Incoterms Geçerli Olduğu Nasıl Belirtilir.

Incoterms revizyonları, piyasa beklentileri, alıcı ve satıcı talepleri ve ihtiyaçlarına göre yapılır. Dolayısıyla yeni bir incoterms yayınlandığında, güncel uygulamalarda, yeni incoterms kullanılmaya başlanması beklenir ancak bu bir zorunluluk değildir.

Alıcı ve satıcılar karşılıklı mutabık kaldıkları, sözleşme ve faturalarında belirttikleri sürece eski versiyonları kullanabilirler.

Örneğin İstanbul’dan Hamburg liman teslim bir ihracat yüklemesi için sözleşmede, aşağıdaki şekilde herhangi bir incoterms versiyonunu yazabilirsiniz, genel kabul gören nokta, önce incoterms, sonra teslim şehri ve son olarak incoterms versiyonunun yazılması şeklindedir:

Delivery Term: “Seçilen Incoterm”, “Seçilen lokasyon”, “Incoterms revizyon adı”

Delivery Term: CIP Hamburg incoterms 2000,

Delivery Term: CIP Hamburg incoterms 2010,

Delivery Term: CIP Hamburg incoterms 2020

Incoterms Temel işlevleri Nelerdir, Incoterms Neden kullanılır

ICC tarafından belirlenen Incoterms terimleri, ticari malların taşınmasından ve teslimatından kaynaklanan maliyetleri ve riskleri, taraflar arasında doğru ve adil bir şekilde paylaşmak için düzenlenmiştir. Uluslararası ticarette yaşanacak anlaşmaların hukuk yoluyla çözümü oldukça maliyetli ve uzun süreçlerdir. Dolayısıyla, ihracatçı ve ithalatçı firma arasında, nasıl ödeme yöntemini belirleyen kurallar belirlenmişse, taşıma yöntemini belirleyen kuralların belirlenmiş olması da önemlidir.

Incoterms Ne İşe Yarar

İhracat veya ithalat sebebiyle A ülkesindeki bir noktadan, B ülkesindeki bir noktaya sevk edilecek ürünler için aşağıda listelenmiş sorumluluk ve masrafların kime ait olduğu, incoterms terimleri ile belirlenir.

İç nakliyeyi var mı, var ise kim organize edecek, sorumluluk ve masraflar kime ait?,

Gümrük işlemlerini kim organize edecek ve masrafları kime ait?

Asıl taşıma aracı, yani yurtdışı sevkiyat organizasyonunu kim organize edecek, masraflar kime ait?

Sigorta yapma yükümlülüğü kime ait?

Alıcının ülkesinde gümrük masrafları, gümrük vergileri ve diğer vergileri kim ödeyecek?

Bu sorular, kimi durumlarda detaylı açıklamalar gerektirir. Dolayısıyla bir incoterms seçerek, firmalar arasında, sorumluluk ve risklerin hangi noktada bitip hangi noktada başlayacağının netleşmiş olması gerekir. Örneğin İhracatçı, İthalatçının talep ettiği bir limanda malları teslim etmekle yükümlü. Mallar geminin bulunduğu limana kadar getirildi, ancak gemiye yükleme yapılırken bir kaza yaşandı ve mallar hasar gördü. Bu durumda sigorta yükümlülüğü kime ait?

INCOTERMS 2020 – TESLİM ŞEKİLLERİ  
Kısaltma Açıklama
EXW EX Works
FCA Free CArrier
FAS Free AlongSide ship
FOB Free On Board
CFR Cost and Freight
CPT Carriage Paid To
CIF Cost, Insurance, Freight
CIP Carriage and Insurance Paid to
DPU Delivered At Place Unloaded
DAP Delivered at Place
DDP Delivered Duty Paid

Ulaştırma Türüne Göre Incoterms Sınıflandırma

Kategori Incoterms
Multimodal (hava / deniz / kara / demir) EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP
Deniz ve Akarsu Taşımacılığında kullanılan FAS, FOB, CFR, CIF

INCOTERMS 2020 İhracatçı ve İthalatçı Açısından Masrafların Dağılımı

Maliyet Navlun Alıcıya Ait Navlun Satıcıya Ait Adres Teslim
Incoterms EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DPU DAP DDP
Paketleme S S S S S S S S S S S
Depodan yükleniyor A S S S S S S S S S S
Ön taşıma A S S S S S S S S S S
İhracat gümrük işlemleri A S S S S S S S S S S
Kalkışta elleçleme A A A S S S S S S S S
Ana ulaşım A A A A S S S S S S S
Ulaşım sigortası A A A A A S A S S * S S
Varışta taşıma A A A A A A A A S S S
İthalat gümrük Belgesi A A A A A A A A A A S
Sonrası arabası A A A A A A A A A A S
Depoya boşaltma A A A A A A A A A A S

S: Satıcı tarafından ödenen maliyetler
A: Alıcı tarafından ödenen maliyetler

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat