Türk Vatandaşlarının Yabancı Ülkede Taşınmaz Mal Edinmesi - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Türk Vatandaşlarının Yabancı Ülkede Taşınmaz Mal Edinmesi

41

Türk Vatandaşlarının Yabancı Ülkede Taşınmaz Mal Edinmesi


Türk Vatandaşları’nın yurt dışından ev satın alma istekleri son yıllarda giderek artmaktadır.

Yurtdışından(yabancı bir ülkeden) taşınmaz ediniminin faydası nedir, ne gibi sorunlar yaşanabilir, bu işlemlerin hukukumuzda ve yabancı ülke kanunları ile uluslararası hukuktaki yeri nedir, bu konulara kısaca değineceğiz.

Mütekabiliyet Yasası (uluslararası antlaşmalarda karşılılık ilkesi) gereğince yabancılar ülkemizden ev satın alabilirken, Türk vatandaşları da yurt dışından ev satın almak hakkına sahiptir. Hatta 2012 yılında yapılan bir kanun değişikliği sonucunda, karşılılık ilkesi kaldırılarak önceden Türkiye’de mülk edinmesi imkansız olan İslam ülkelerinin vatandaşlarının da ülkemizden gayrimenkul satın almasının yolu açılmıştır.

Türkler birçok yabancı ülkeden, en çok da Amerika ve Avrupa ülkelerinden her yıl yüzlerce ev satın almaktadır.

Son dönemde, Avrupa’da bankaların düşük faiz sunmaları, döviz kurlarındaki volatilite, gayrimenkul geliştirme firmalarının krizden çıkmak için farklı ödeme seçenekleri sunmaları ve en önemlisi gayrimenkullerin geçmiş yıllara oranla çok uygun fiyatlara pazarlanması yurtdışı yatırımlarını cazip hale getirmiştir.

Yurtdışı gayrimenkul yatırımları analiz edildiğinde ilk göze çarpan konu, gayrimenkullerin kira değerlerindeki artıştır. Bunun sonucu olarak da gayrimenkullerin amorti süresi çok daha kısa sürelere inmektedir.

Yurt dışından ev almanın arkasında birçok farklı gerekçe yer alsa da, en yaygın motivasyonun ev alınan ülkeden oturum alma ve yatırım kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke, belirli bir gayrimenkul yatırımı karşılığında yabancılara oturma izni vermektedir. Yurt dışında oturma izni alınması için yapılacak yatırımın alt sınırı ülkelere göre farklılık gösterse de, Türk lirası karşılığı EURO ve USD paritesi nedeniyle genelde oldukça yüksek bir meblağı bulmaktadır. Ancak buna karşın, gayrimenkul yatırımlarının kira getirisi de benzer şekilde yüksek olduğu için alıcıları tatmin etmektedir. Üstelik yapılan bu yatırım karşılığında çalışma izni olmaksızın 3 ila 5 yıl oturum hakkı ve nihayetinde de vatandaşlığa başvuru hakkı verilmektedir.

Kısacası, imkanı olan birçok Türk vatandaşı hem maddi yatırım hem de gelecek yatırımı olması bakımından yurt dışından ev almaktadır.


Küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde, teknolojinin gelişmesi, ulaşım araçlarının daha yaygın ve ucuz hale gelmesi mesafeleri kısaltmaktadır. Bunun bir sonucu olarak yabancı bir ülkede taşınmaz mülk edinmek de o ülkede seyahat etmek, çalışmak veya yerleşmek gibi isteklerin bir uzantısıdır.

Peki hukuk bu konuda ne söyler, buna biraz değinelim.

Türkiye’de de Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, yabancılara taşınmaz mal edinimini tanıyan ancak bazı koşullarla sınırlandıran sistem geçerlidir. Dolayısıyla yabancı kişinin taşınmaz mal edinebilmesi yönünden Avrupa Birliği ve ülkemiz uygulamalarının genel olarak benzer ve hatta taşınmaz ediniminin tanınması yönünden birçok Avrupa Birliği üye ülkesinden de ileri olduğu söylenebilir.

Yabancıların taşınmaz mal edinimi ile ilgili Tapu Kanunu’nda üzerinde önemle durulan iki temel konu “karşılıklılık” ve “kanuni sınırlamalar” konularıdır.

Mütekabiliyet (Karşılıklılık)

Mütekabiliyet; sözlüklerde, misilleme ya da kısasa kısas durumu şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir tanıma göre, mütekabiliyet, en az iki devletin, vatandaşlarına, diğerinin memleketinde aynı mahiyetteki hakkı fiilen tanımalarıdır. Bir başka tanıma göre de mütekabiliyet (karşılıklı muamele) sistemi demek, devletlerin karşılıklı olarak bir hususi hakkı tebaalarına tanımaları demektir. Mütekabiliyet, andlaşma yolu ile karşılıklı olarak tanındığında buna “siyasal veya ahdî mütekabiliyet” denir. Kanunî veya fiili mütekabiliyet denen ikinci çeşitte ise bir antlaşmada hakların karşılıklı olarak tanınması aranmaz, bu sistemi kabul eden devlet yabancı devlet vatandaşına bir takım haklar tanımak için aynı hakların kendi vatandaşlarına yabancı devletçe mevzuatında ya da fiilen tanınmasını arar. Türk hukukunda yabancıların taşınmaz mal edinmelerinde karşılıklı muamele 1934 tarihli Tapu Kanunu 35. Madde ile aranan bir şart olmuştur. Bu ilkeye istisna getirmek amacı ile 1984 yılında dönemin iktidarı tarafından bir yasa kabul edilmiştir. Devletler Umumî Hukuku’nda, anlaşmalar yani eşit borçlar denen saha haricinde, mütekabiliyet simetrik manada kaidedir. Bu sahada doğan borçlarda ayniyet ve müsavat mevcuttur. Bu ayniyet ve müsavat bizatihî devletler arasındaki münasebetler bakımından zaruridir. Bu ayniyeti, onların eşitlik ve hâkimiyetiyle izah etmek kabildir. Bu durumda, hiç biri diğerine nazaran, hiç olmazsa hükmen, daha üstün haklardan istifade edemez. Yani, Devletler Umumî Hukuku’nda mütekabiliyet, hâlihazırda ayniyet olarak tezahür etmektedir. Devletler Hususi Hukuku’nda hukuk tekniğinin doğurduğu bir müessese olmayıp, sadece devletin iradesine bağlı bir müessese olarak mütekabiliyetin tanımlanmasına karşı, Sait, K. Obut, Devletler Hususi Hukuku bakımından mütekabiliyeti, opportunisme, devletin tek taraflı iradesine, tam bir serbestiye istinat ettiren görüşlerde hakikat payı bulunmakla birlikte bu görüşlere tamamen iştirak etmenin mümkün olmadığı, mütekabiliyeti bu unsurlara irca etmenin, onun bulunmamasını da intaç edebileceği, oysa mütekabiliyeti inkarın yabancıların asgari haklar problemini tanımamak olduğu, mütekabiliyetin de yabancıların diğer bir memlekette malik olduğu haklar gibi bir aşağı sınırı olduğu ve bu sınırdan daha aşağı inmek yabancıların mezkûr asgari haklarını ihlâl manasını tazammum edeceği şeklinde açıklamaktadır.(Bkz. Sait, K. Obut, Devletler Hususi Hukuku )

Taşınmaz Mal Edinimi Konusunda Türkiye ile Arasında Karşılıklılık Bulunan Ülkeler:

Taşınmaz edinimi konusunda ülkemiz ile arasında tam karşılıklılık bulunan ülkelerin vatandaşı olan yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz mal edinme talepleri; edinmek istedikleri taşınmaz malların askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 22.03.2000 tarih ve B021TKG01600001-1326- 626/318 ve 333 sayılı genelgeleri ile bildirilen yetkili askerî komutanlıklardan) sorularak, askerî makamların o yerin askerî yasak bölge ve güvenlik bölgeleri dışında kaldığını belirten cevabı alındıktan sonra tapu müdürlüklerince sonuçlandırılabilmektedir.

Taşınmaz mal edinimi konusunda Türkiye ile altmış iki ülke arasında karşılıklılık bulunmaktadır. Bu ülkeler şunlardır;

Almanya, ABD, Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Benin, Brezilya, Burkina Faso, Burundi, Çad, Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Fas, Fildişi Sahili, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Jamaika, Japonya, Kanada, Karadağ, Kenya, Kolombiya, Kore (Güney) Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Malezya, Mali, Moldova, Monako, Namibya, Nijer, Norveç, Peru, Portekiz, Senegal, Sırbistan Cumhuriyeti, Slovakya, Sri Lanka, Surinam, Ukrayna, Uruguay, Venezuella, Yeşilburun Adaları, Yunanistan.

Taşınmaz Mal Edinimi Konusunda Türkiye ile Arasında Karşılıklılık Bulunmayan Ülkeler:

Taşınmaz mal edinimi konusunda ülkemiz ile arasında karşılıklılık bulunmayan ülkeler ise,

Afganistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Acman, Dubai, Füceyre, Resül-Hayme, Şerce, Ummül-Kayveyn), Bangladeş, Belarus (Beyaz Rusya), Brunei Darussalam, Bulgaristan, Bütan, Dominika, Eritre, Etyopya, Filipinler, Gana, Haiti, Irak, İran, Kamboçya, Katar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), Kosova, Kuveyt, Küba, Laos, Libya, Maldivler, Mikronezya, Moğolistan, MYanmar, Nepal, Nijerya, Palau, Romanya, Sierra Leone, Somali, St. Lucia, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tongo, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda, Umman, Vietnam, Yemen.

Diğer Ülkeler:
Bu durumda bulunan ülkeler ise, taşınmaz mal edinimi konusunda Türkiye ile arasında karşılıklılık bulunan ve bulunmayan ülkeler arasında yer almayan ülkelerdir.

Bu ülkeler sadece geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla taşınmaz edinebilen ülkelerdir.

Bu ülkeler;

 • Çin Halk Cumhuriyeti (1 yıl geçerli ikamet izni olması kaydıyla 1 konut)
 • Danimarka (6 ay geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla 1 konut)
 • Endonezya (6 ay geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla 1 konut)
 • İsrail (6 ay geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla 1 konut)
 • İsviçre (6 ay geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla her türlü taşınmaz mal)
 • Kazakistan (5 yıl geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla sadece 1 konut veya işyeri)
 • Kongo Cumhuriyeti (6 ay geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla)
 • Özbekistan (6 ay geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla konut veya işyeri)
 • Rusya Federasyonu (6 ay geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla konut veya işyeri)
 • Şili (6 ay geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla her türlü taşınmaz mal)
 • Tayland (6 ay geçerli ikamet izni bulunması kaydıyla sadece konut)

Bir kısa hatırlatma yapmakta fayda vardır. Karşılıklı anlaşmanın bulunmadığı ülkelerde taşınmaz edinme hakkı bulunmamaktadır gibi bir sonuca varmamak gerekir. Nitekim İspanya, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan ve bir çok Avrupa Birliği ülkesi Yatırım Destekleme Birimi  kurarak kendi ülkelerinde yabancıların taşınmaz edinebilmesi yolunu açmıştır.

Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak, ülkelerin kendi konum, yapı ve özelliklerine göre yabancıların taşınmaz mal edinimini farklı şekillerde sınırlandırarak tanıyan bir sistem hakim değildir. Avrupa Birliği’nin yabancıların taşınmaz edinimi konusunda belirli bir uygulaması yoktur. Avrupa Birliği “Sermayenin Serbest Dolaşımı” faslı kapsamında yabancıların taşınmaz edinimi konusunu üye devletlerin kendi ulusal hukuk normlarına bırakmıştır.

Kaldıki 10.12.1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 13.maddesinde yer alan serbest dolaşım ve yerleşme hakkının dahi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Haklarını ve Ana Özgürlükleri Korumaya İlişkin Sözleşme)’ne Ek 4 Nolu Protokol’ün 2. maddesine göre ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için demokratik bir toplumda yasayla sınırlamalara tabi tutulabileceği ve ayrıca belli yerlerde, yasayla konmuş ve demokratik bir toplumda kamu yararının gerektirdiği sınırlamalara tabi tutulabileceği kabul edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 Nolu Protokol’ün 1. maddesine göre de ayrıca yabancı kişilerin mülkiyet hakları kısıtlanabilmektedir. Kaldı ki 1 Nolu Protokol’de söz konusu olan sahip olunan mülkle ilgili haklardır ve “1 Nolu Protokol’ün 1. maddesinin koruması ancak ilgili mülk üzerinde bir hak iddia etmek mümkün olduğunda geçerlidir”.
Dolayısıyla bu madde dahi mülk edinme hakkını koruma altına almaz ve gelecekte mülk edinme hakkı ile ilgili bir teminatta bulunmamaktadır. 18.07.2004’te kabul edilip, 29.10.2004’te imzalanan ve 1.11.2006 tarihinde yürürlüğe
girecek olan ve ayrıca henüz taslak aşamasında bulunan ve tam üye olan ülkeler için ancak yürürlüğe girdiğinde geçerli olabilecek “Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma”da da taşınmaz mal edinimine ilişkin açık bir kural olmayıp, “mülkiyet hakkı” başlığı altında genel olarak sahip bulunulan taşınmaz mallar için söz konusu olan kişilerin mülkiyet hakkından “kamu yararına olması ve yasa gereğince kayıpları için zamanında adil bir tazminat ödenen durumlar ve koşullar altında” herkesin mülkiyet hakkından mahrum bırakılabileceği, mülkiyet kullanımının da genel çıkar açısından gerekli olduğu ölçüde yasalarca düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerde taşınmaz mal edinimi konusunda ortaya çıkan ve ülkeler arasında farklılık gösteren bir husus da ikinci ikametgah ve tarım arazisi satın alınması üzerinde olmuştur.

İkinci ikametgâhın satın alınması konusunda, 1994 Katılım Anlaşması’nda ortak deklarasyon şu şekilde:

“Topluluk müktesebatındaki hiçbir şey, kullanım planlaması ve çevre koruma açısından gerekli olması ve müktesebata uygun biçimde üye devletler uyruğundakiler arasında doğrudan veya dolaylı biçimde ayrımcılık yapılmaması şartıyla, üye devletlerin
ikinci ikametgâh konusunda ulusal, bölgesel veya yerel tedbirler almasını engelleyemez” yer almıştır. Bu bağlamda üye devletlerin bazılarında (Danimarka, Avusturya gibi) ikinci ikametgâh konusunda özel mevzuatı bulunmaktadır.

Yabancıların taşınmazlar üzerinde ayni hak kazanımlarına ilişkin kurallar uluslararası hukuk düzeninde, bölgesel organizasyonların kendi hukuk düzenlerinde ve milli hukuk düzenlerinde yer almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Divanı (AİHD) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadında, devletlerin mülkiyet hakkına yönelik müdahaleleri keyfî olmaması ve genel çıkar gerekleri ile gerekçelendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Konuya ilişkin kararlarda, mülkiyet hakkına kısıtlama getiren yasaların objektif ve makul bir gerekçe içerip içermediği de denetlenmektedir. Divan ve Mahkeme, devletlerin, mülkiyet hakkından yoksun kılınmaya yönelik müdahalelerin takdiri bakımından geniş serbestlik tanımakla birlikte, müdahale ile güdülen amacın meşru olmasını aramakta ve bu amaçla uygulanan yöntemler arasında “oransallık” bulunması gerektiğini ifade etmektedir.


Yabancı ülkede taşınmaz(mülk) edinme konusu hayli geniş çaplı bir makale yazmayı gerektirmektedir. Sizleri bilgilendirmek maksadıyla bu konudaki uygulamaları en kısa haliyle belirtmeye çalıştık. Bir kaç ülkenin bu konudaki uygulamalarını sizler için aşağıda derledik.

Türklerin en çok alım yaptığı şehirler arasında New York ve Miami başta gelmektedir. New York, iş yaşamı açısından ön planda olması ve 24 saat canlı bir şehir ortamını sağlaması nedeniyle; Miami ise vergisel avantajları ve iklimiyle yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Genellikle bu bölgelerde %30 peşinat ile 30 yıl kredi vadelendirmesi sonucunda kira bedeli ile kredi ödemesi eş duruma gelebilmektedir. Bazı bölgelerde de projelere bağlı olarak elde edilecek kira geliri kredi ödemesinden fazla olmakta, yatırımcıya ek gelir sağlamaktadır.

Bulgaristan: Konut fiyatlarının eski ve yeni konutlarda oldukça değişken olduğu gözlemlenmektedir. Örnek olarak Başkent Sofya’nın merkezinde 2+1 yeni projedeki daire için 100.000 Euro ödenmesi gerekmektedir. Ancak eski dairelerde ise 50.000 Euro bedeller ile alımlar yapabilmektedir. Yeni daireler aylık 500-550 Euro bedelle kiralanabilmekte olup Sofya için gayrimenkul fiyat artışlarının son 3 yıl incelendiğinde yeni projelerde Euro bazında %2 ila %5 arasında değiştiği gözlenmiştir.

İspanya: Global krizden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da gayrimenkul alımına bağlı olarak vatandaşlık verilmesi gayrimenkul satışlarını hareketlendirmiştir. Barselona şehir merkezinde 3+1 daire 450.000-500.000 Euro gibi fiyatlarla satın alınabilirken, 2.000 Euro aylık bedel ile kiraya verilebilmektedir. Ayrıca şehir dışı lokasyonlara bakıldığında 1+1 daireler 130.000 Euro bedelle satılabilmekte ve 600 Euro bedele kiralanabilmektedir.

İngiltere: Londra’da merkezi lokasyonda konumlu 1+1 daireye 550.000 Sterlin bedelle sahip olunabilmekte ve aylık 1.500 Sterlin kira geliri elde edilebilmektedir. Ayrıca şehir merkezinden uzaklaştıkça gayrimenkul fiyatları düşmekte ve amorti süreleri de daha uygun hale gelebilmektedir. Örneğin Stevenage şehrinde 2+1 daireyi 250.000 Sterlin ödeyerek satın alınabilirken elde edilebilecek aylık kira geliri ise 1.000 Sterlin civarındadır.

Almanya: Berlin merkezde 200.000 Euro bedelle yeni projelerden 1+1 tipinde daire satın alınabilmekte ve bu daireler aylık 600 Euro civarında kiralanabilmektedir. Şehir merkezinden uzaklaştıkça ise 1+1 daireler 100.000 Euro bedelle satın alınıp bu dairelerden 400 euro aylık kira geliri elde edilebilmektedir. Yabancı talebideki artış ile birlikte Berlin konut sektörüne bakıldığında geçtiğimiz yıla göre yıllık bazda %5-%8 aralığında fiyat artışları yaşandığı görülmektedir.

Yunanistan: Ekonomik krizi henüz atlatamayan Yunanistan da Türk yatırımcıların en çok alım yaptığı ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’ye yakınlığı, son yıllarda artan Yunan adaları turizmi ve fiyatların düşüklüğü gayrimenkul yatırımlarının da olumlu etkilenmesine neden olmuştur. Atina’daki konut sektörüne bakıldığında 2010 yılından beri sürekli düşüş eğiliminde olan fiyatlar 2016 yılı itibari ile az miktarda da olsa yükseliş eğilimi göstermeye başlamıştır. Atina’da 100.000 Euro’ya alınabile bir daire, ortalama 400 Euro bedelle kiraya verilebilmektedir. Aynı şekilde Yunan adalarına da bakıldığında Mikonos Adası’nda 500.000 Euro bedelle villa satın alınabilmekte ve yıllık 30.000-35.000 Euro bedelle kiraya verilebilmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai’de rezidans daireler daha çok talep görmekte iken şehir dışında yapılmış olan villalarda şehir merkezi fiyatlarının altında alım yapılabilmektedir. Örneğin Palm Jumeirah’da 1+1 tipi daire satış fiyatı 450.000-500.000 USD aralığında iken aylık 2.000 USD bedelle kiraya verilebilmektedir. Burj Khalifa’da ise 100 m2 alana sahip daire 1.000.000 USD bedelle satın alabilir ve 4.000 USD bedelle kiralanabilmektedir.

ABD: Konut sektörünün yabancılar açısından en çok talep gördüğü yer Florida’dır. Orlando bölgesi, Disney parkları ve NASA Kennedy Uzay Üssü sebebi ile çok sayıda ziyaretçi çekmekte ve konut projeleri ziyaretçilere kiralanabilmektedir. 100.000 USD’a 2+1 110 m2 alana sahip apartman dairesi alınabilmekte veya 200.000 USD ila 250.000 USD aralığında bahçeli villa satın alınabilmektedir. Apartman daireleri ise 550-600 USD bedelle kiralanabilmektedir. Villaların kira bedelleri ise bölgeye ve projeye göre değişmekte olup genellikle 1.400-1.500 USD aralığında değişmektedir.

Miami bölgesine bakıldığında ise fiyatlar artış göstermekte ve Miami Beach Marina bölgesinde rezidans fiyatları 6.000-9.000 USD/m2 fiyatlarına ulaşmaktadır.

New York Manhattan bölgesinde ise 1.000.000 USD değerindeki daire aylık ortalama 3.500-4.000 USD bedelle kiralanabilmektedir.

Macaristan: Budapeşte şehir merkezinde 2+1 tipte bir daireler 70.000-80.000 Euro bedelle satın alınabilmekte ve 400-450 Euro bedelle kiraya verilebilmektedir.

Sağlıkla kalmanızı dileriz.

03/07/2020 İstanbul

Büyükyılmaz Hukuk&Danışmanlık

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat