Ticaret Bakanlığı Nakit ve Ziynet Eşyası Rehberi - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Ticaret Bakanlığı Nakit ve Ziynet Eşyası Rehberi

0 80

Yolcu beraberinde yurt içine girişi yasak olan nakit para ve ziynet eşyaları nelerdir?

Yurt dışından yolcu beraberi ülkemize getirilen nakitlerin beyan edilmesi zorunlu değildir. Ancak beyanda bulunulmak istenirse gümrük memuruna tam ve eksiksiz beyanda bulunmak zorunludur. Bununla birlikte;
Yolcu beraberinde ülkemize girişi yasak olan nakitler vardır. Bunlar;
•    Kişisel borçlar
•    Armağan
•    Hediye
•    Bağış
•    Çeyiz
•    Gelin ve güveyin karşı tarafa verdiği para
•    Miras
•    Göçmenlerin varlıkları
•    Yurtdışından alınan krediler
•    Ham elmas ihraç bedelleri vb.
Bu nakitler sadece bankalar aracılığıyla getirilebilir.
Ülkemize yolcu beraberinde girişi yasak olanlar haricindeki nakitlerin ülkemize getirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Girişi yasak olan nakitlerin yolcu beraberinde getirildiğinin tespit edilmesi halinde nakde el konulur.
Yolcuların kendi rızasıyla beyanda bulunmalarının haricinde gümrük memurları tarafından, yolcudan nakdin miktarı ve kaynağına ilişkin açıklama talep edilebilir. Bu durumda yolcuların tam ve doğru bir açıklama yapmaları zorunludur.
Yolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapıldığının anlaşılması halinde açıklanmayan miktarın %10’u tutarında idari para cezası uygulanarak yolcu beraberi tüm nakit muhafaza altına alınır. Durum, Cumhuriyet savcılığı ile Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirilir.
Nakit: Türk Parası, yabancı paralar ve bunlarla ödemeyi sağlayan; bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler.

Yolcu beraberinde yurt dışına çıkışı yasak olan nakit para ve ziynet eşyası nelerdir?

Türk parasında 25.000 TL, dövizde ise 10.000 Avro ve eşiti efektif üzeri miktarı yurtdışına çıkarmak isteyen yolcuların gümrük memuruna beyanda bulunması zorunludur. Bu miktarlar altındaki nakitlerin beyan edilmesi zorunlu değildir.
Yolcu beraberinde ülkemizden çıkışı yasak olan nakitler;
•    Kişisel borçlar
•    Yerli sermaye
•    Yurt dışına verilecek kredi
•    Sermaye piyasası araçlarının gelirleri
•    Yurt dışındaki sermaye piyasası araçlarının alış bedeli
•    Armağan, hediye, bağış
•    Çeyiz, gelin ve güveyin karşı tarafa verdiği para
•    Miras
•    Göçmenlerin varlıkları
•    Yurtdışında gayrimenkul hakların alış bedeli
•    Yurt dışına çıkarılacak yerli sermaye
•    Yurt dışına verilecek krediler
•    Menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçları
•    Türkiye’deki gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların gelirleri ve satış bedelleri
•    Yurtdışındaki gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların alış bedelleri
•    İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin transfer bedelleri
•    Uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık, dışarıya yaptırılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemlerle ilgili transfer bedelleri
•    Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar
•    Yurt dışından temin edilen kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transfer bedelleri
•    Ham elmas ithal bedelleri
•    Vb.
Bu nakitler sadece bankalar aracılığıyla çıkarılabilir.
Ülkemizden yolcu beraberinde çıkışı yasak olanlar haricindeki nakitlerin ülkemizden çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Çıkışı yasak olan nakitlerin yolcu beraberinde çıkarıldığının tespit edilmesi halinde nakde el konulur.
Yolcuların kendi rızasıyla beyanda bulunmalarının haricinde gümrük memurları tarafından, yolcudan nakdin miktarı ve kaynağına ilişkin açıklama talep edilebilir. Bu durumda yolcuların tam ve doğru bir açıklama yapmaları zorunludur.
Herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapıldığının anlaşılması halinde açıklanmayan miktarın %10’u tutarında idari para cezası uygulanarak yolcu beraberi tüm nakit muhafaza altına alınır. Cumhuriyet savcılığına ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir.
Türk parasında 25.000 TL, dövizde ise 10.000 AVRO ve eşiti efektif üzeri miktarın gümrük idaresine beyan edilmeden çıkarıldığının tespit edilmesi halinde durum, Cumhuriyet savcılığına ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Söz konusu değerler üzerinden idari para cezası uygulanarak yolcu beraberi tüm nakit muhafaza altına alınır.

Yolcu ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden yapılan eşyalarını yurt içine getirebilir veya yurt dışına çıkarabilir mi?

Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurtdışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’de satın alındığının belgelendirilmesi şartına bağlıdır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve buna bağlı ikincil mevzuat” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat’ta yer almaktadır.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat