Tahkim ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler -

Tahkim ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler

0 8
Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme (ICSID)

Dünya Bankası’nın himayesinde bu sözleşme ile yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için bir Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkez – ICSID kurulmuştur. Türkiye Sözleşmeye  1988 tarihinde taraf olmuştur; 1988/13325 sayılı BKK R.G., 6 Aralık 1988-20011.

ICSID’e nasıl başvurulur?

Uyuşmazlığın ICSID Sözleşmesi kapsamında değerlendirilebilmesi için,

  • Taraflar ICSID tahkimine gitme konusunda yazılı bir anlaşma yapmış olmalı
  • Gerek uyuşmazlığa taraf olan devlet, gerekse diğer taraf olan özel kişinin vatandaşı olduğu devlet ICSID Sözleşmesine üye olmalı
  • Tahkim konusunu oluşturan uyuşmazlık, yatırım ile doğrudan ilişkili bir sorundan doğmuş olmalıdır.(m.25)
UNCITRAL Kurallarına Dayanan Ad Hoc Tahkim

Taraflar arasındaki uluslararası nitelikteki ticari ihtilafları “ad hoc” tarzı bir tahkim ile çözümleme amacıyla BM Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından oluşturulmuştur. Ad hoc tahkimi sadece o uyuşmazlık için ve tarafların kendi gereksinimlerine göre uygulanacak olan tahkim usulüdür.

UNCITRAL
Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları-International Chamber of Commerce (ICC)

Milletlerarası Ticaret Odası Uzlaştırma ve Tahkim Kuralları olarak bilinen ve Merkezi Paris’te bulunan ICC, tarafları farklı vatandaşlığa sahip kişiler arasındaki ticari uyuşmazlıkların başka bir vatandaşlığa sahip hakemler tarafından çözülmesini amaçlamaktadır. ICC tahkim divanı himayesinde gerçekleştirilen tahkimlere, ICC Tahkim ve Uzlaştırma Kuralları uygulanmaktadır.

Kahire Uluslararası Ticari Tahkim Bölgesel Merkezi-The Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration

1979 yılından beri Mısır’da faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyondur. Merkez, yerel ve uluslararası ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarına ilişkin tahkim davalarına, UNCITRAL Kurallarına göre bakmakta; uzlaşma, arabuluculuk ve teknik denetim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları da sağlamakta; Merkez, usul işlemleri bakımından  eşitlik, çabukluk ve ekonomikliği sağlayarak Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik kalkınma sürecine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

CRCICA

1961 Tarihli Avrupa Sözleşmesi (Cenevre Sözleşmesi)

Avrupa ülkeleri arasında ticaretin gelişmesine yardımcı olmak; bu ülkelerde uluslararası tahkimin yerleşmesini engelleyecek güçlükleri gidermek amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşme; taraflar arasındaki tahkim anlaşmasına dayanarak, hakemlerin uyuşmazlığa el koymalarından, kararın kesinleşmesi anına kadar olan sürece yönelik olarak; tahkim kurulunun oluşumu, tahkim usulü, hakem incelemesi ve uygulanacak hukukun belirlenmesi ile hakem kararlarının iptaline ilişkin hükümler içermektedir.

Sözleşmenin uygulanabilmesi için iki şart gerekir;

Subjektif Şart: Tahkim Anlaşması yapıldığı sırada tarafların mutat meskenleri ya da muamele merkezlerinin değişik akit devletlerde bulunması

Objektif Şart: Uyuşmazlığın uluslararası karakterli ticari ilişkilerden doğması

Türkiye Sözleşmeye 1991 yılında taraf olmuştur; 91/2138 sayılı BKK, RG 23.09 1991, 21000.

Avrupa Sözleşmesi

1958 Tarihli New York Sözleşmesi

Sözleşme, tahkim kararının verilmesinden sonraki safhayı düzenlemektedir. Sözleşmenin 1’inci maddesi: “Sözleşme gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tanınması ve icrası istenen devletten başka bir devlet toprağında verilen tahkim kararlarının tanınmasına ve icrasına uygulanır. Sözleşme aynı zamanda tanınması ve icrası istenen devlette ulusal sayılmayan tahkim kararları hakkında uygulanır.”

Sözleşmenin düzenlediği yabancı hakem kararları hem geçici (ad hoc) tahkimde verilen kararları, hem de daimi kuruluşların verdiği tahkim kararlarını kapsamaktadır.

Sözleşmeye göre verilmiş olan yabancı hakem kararları sözleşme tarafı devletleri bağlayıcı niteliktedir.

Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi için geçerli bir tahkim sözleşmesi bulunması ve yazılı olması gerekir.

Türkiye Sözleşmeye 1991 yılında taraf olmuştur; BKK, 91/2151, RG 25.09.1991 tarih, 21002.

New York Sözleşmesi
Genç ISTAC
Tahkim Kuralları
Örnek Tahkim Şartı
Geleceğin Tahkim Avukatı
Ayrıntılı ve Net Bilgi İçin :

İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC)

Adres

TOBB Plaza Harman Sok. 10/6 Esentepe Şişli 34934 İstanbul / Türkiye

Telefon

+90 850 622 50 30

Faks

+90 850 622 50 33

E-Mail

info@istac.org.tr

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat