Şufa Davası - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Şufa Davası

0 35

Şufa (Önalım) Davası


Bir taşınmazı öncelikle satın alma hakkına Önalım Hakkı adı verilmektedir.

Önalım hakkı 2 çeşittir.

Birincisi Sözleşmeden Kaynaklanan Önalım Hakkı diğeri ise Yasal Önalım Hakkıdır.

Sözleşmeden Kaynaklanan Önalım Hakkı:

Tarafların anlaşması üzerine doğan bu hak tapu siciline şerh edildiğinde bu şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Şayet sözleşme içinde koşullar belirtilmezse MK 735.madde yer alan taşınmazın 3. kişilere satışındaki koşullar esas alınır.

Şerhin etkisi her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden 10 yıl geçmekle sona erer.(TMK 735/2)

Yasal Önalım Hakkı:

Kanundan doğan bir haktır. TMK 732. maddesine göre “paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen 3. kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.”

Cebri arttırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.(TMK 733/2)

Önalım hakkından vazgeçmenin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkından vazgeçme, yazılı şekle tabidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir.(TMK 733/3)

Yapılan satış alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir.(TMK 733/3)

Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden 3 ay ve her halde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer.(TMK 733/4). Bu süre hak düşürücüdür.

Önalım davasını paydaşlardan biri veya hepsi açabilir. (TMK 732) Husumet taşınmazdaki payı satın alan Alıcıya yöneltilir. (TMK 734/1). Dava, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.(HMK)


Kaynak: Kitap-Benim Avukatım s.376, 377-Avukat Ayhan Yalçın

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat