Sosyal medya reklamları ve vergi cezası -

Sosyal medya reklamları ve vergi cezası

Sosyal medya kanallarından takipçilerine yönelik paylaşımlarla reklam yapanlar!

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne göre yapılan paylaşımlarda bir ürün ya da hizmete yönelik tanıtım ve yönlendirme yapılması halinde söz konusu içeriğin reklam olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Ancak sosyal medya paylaşımlarında bu kurula neredeyse hiçbir şekilde uyulmuyor. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler ‘ticari kazanç’ niteliğini taşıyacağından bu tarz paylaşımların cezai yaptırımları olabileceği gibi bu eylemler aynı zamanda vergi kaçakçılığı suçunun dahi ortaya çıkmasına sebep olabilir!

0 28

Firmaların son yıllarda gözde reklam mecrası sosyal medya kanalları oluyor. İşin bu tarafında ise markalar ürünlerini kitleler ile buluşturmak için milyonlarca takipçisi ya da abonesi bulunan, ünlülerin, YouTuber’ların ve İnfluencer’ların kapısını aşındırıyor.

Öyle ki çok sayıda takipçisi olan bir fenomen ya da ünlünün gün içerisinde yaptığı reklam sayısı bazen takipçilerini bile isyan ettiriyor.

Tabi markalar ile yapılan bu reklam anlaşması hesap sahibine de hatırı sayılır bir kazancın kapısını aralıyor.

Vergi Kaçakçılığı Suçu Nedir? (VUK md.359)

Vergi kaçakçılığı suçu, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma/ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtların, fatura veya diğer belgelerin hukuka aykırı olarak düzenlenmesi, kullanılması, tahrif edilmesi, yok edilmesi; bu evrak ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması ile meydana gelen vergi suçlarındandır (Vergi Usul Kanunu md.359). Uygulamada vergi kaçakçılığı suçları arasında en çok rastlanılan suç tipi sahte fatura düzenleme veya kullanma (naylon fatura) suçudur.

Vergi suçu nedir?

Vergi suçuvergi mükellef ve sorumlularıyla bunlarla hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin Vergi Usul Kanununda tanımı yapılan davranış biçimiyle vergi kanunlarının hükümlerini ihlal etmeleridir. Vergi suçlarıvergi kanunlarına aykırı davranışın sonucuna göre idari vergi suçları ve kamusal vergi suçlarıdır.

Vergi Usul Kanunu normlarının ihlal edilmesiyle oluşan vergi kaçakçılığı suçunun soruşturma ve kovuşturması Ceza Muhakemesi Kanunu’nun genel hükümleri uygulanarak yapılır.

Kısa süreli “story”ler aracılığı ile ünlülerin sosyal medya üzerinden açıkça reklam yerine, ürünün veya hizmetin internet sitesi uzantısı olan “link”leri paylaşması yolu ile kendilerine “tüketici algısı” vererek, insanları bu linklerden alışveriş yapmaya yönlendirdiklerine şahit oluyoruz. Bu da ünlülerin popülerliğini kullanarak bir markaya, bir hizmete veya bir ürüne popülerlik kazandırma amacı taşıdığı için “reklam”, yani dolayısıyla “ticari faaliyet” statüsünde olduğu için mutlak suretle gelir vergisine tabi olacaktır. Bu kazançların vergilendirilmemiş olması durumunda hem markaların hem de sosyal medya ünlülerinin büyük cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmalarına yol açabilecektir. Yani aslında Vergi Kaçakçılığı Suçunun bile oluşması kuvvetle muhtemeldir.

Milyonlarca kişinin takip ettiği hesaplardan her gün onlarca reklam içerikli paylaşım yapılıyor.

Paylaşımlar Ticari Kazanç Niteliğindedir!

Firmalar ile ünlüler ve fenomenler arasında yapılan reklam işbirliğinde herhangi bir sorun yok. Asıl sorun söz konusu paylaşımlarda görünen bir alana “sponsorlu” ya da “ürün tanıtımı” gibi açıklama yapılmamış olması.

Çünkü Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne göre, internet üzerinde yayınları yapılan paylaşımlarda reklam içeriği bulundurulduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre; “ticari kazanç” olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede paylaşımlarda tanıtım yapıp reklam içeriği olduğunun belirtilmemesi halinde ise ciddi cezai yaptırımlar bulunuyor. Bu kazançların “ticari kazanç” statüsünde olduğu açıkça anlaşıldığından, vergilendirilmemiş olmasının, Vergi Usul Kanunu’na aykırılık teşkil edeceğinden bahsedebiliriz. Bu durumda, yüksek para cezalarıyla karşılaşma ihtimali ortaya çıkabilmektedir.

Öte yandan 19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış ve bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür.

Karara göre, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden, hizmeti verenin durumuna bağlı olarak aşağıdaki oranlarda stopaj yapılacaktır:

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.Maddesi kapsamında yapılan ödemelerde (Gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94.madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15.

Kararda yer alan düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İnternet ortamında verilen reklam gelirlerinin stopaj kapsamına alınması, geliri elde eden kişi ve kurumların vergi yükümlülüklerin ortadan kaldırmamaktadır. Bu çerçevede örneğin, internet ortamında reklam alan ve bu işi ticari faaliyet tanımı kapsamına giren kişilerin defter, belge ve beyanname yükümlülüğü doğmuşsa, bu yükümlülük devam edecektir.
  • Ödeme yapılan kişi veya kurumların mükellef olup olmaması, stopaj uygulamasını etkilememektedir. Bu çerçevede örneğin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan bir dernek veya vakfın, iktisadi işletme oluşturmayacak şekilde internet ortamında verdiği bir reklam hizmet bedelinden de stopaj yapılacaktır.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde, maddede yer alan ödemeleri yapanlardan kimlerin stopaj yapmakla yükümlü olduğu tek tek sayılmıştır. Buna karşılık Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde stopaj yapacaklar tek tek sayılmamış, maddede yer alan kazanç ve iratları ödeyen veya tahakkuk ettirenlerin stopaj yapmakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Mükellef olmayan gerçek kişilerin dar mükellef kurumlardan reklam hizmeti almaları esas olarak karşılaşılacak bir durum olmamakla birlikte, dar mükellef kurumlara reklam hizmeti bedeli ödeyen bütün kişi ve kurumların, mükellef olup olmadığına bakılmaksızın stopaj yükümlülüğü olduğunu söylemekte yarar vardır.
  • Reklam hizmetinin dar mükellef kurumlardan alındığı hallerde, stopaj yükümlülüğünün olup olmadığının tespitinde, reklam veren kurumun mukim olduğu ülke ile yapılmış bir çifte vergilemeyi önleme anlaşması bulunup bulunmadığına bakılmalı, varsa anlaşma hükümlerine göre hareket edilmelidir.

Reklam hizmetleri ticari bir faaliyettir ve ticari kazancın vergilendirme hakkı anlaşmalarda genel olarak işyerinin olduğu ülkeye, işyerine atfedilen tutarla sınırlı olarak verilmektedir. Dolayısıyla, reklam veren dar mükellef kurumun Türkiye’de bir işyeri oluşmuşsa, elde ettiği kazancı vergileme hakkı Türkiye’ye aittir. Elektronik ortamda verilen hizmetlerde işyerinin oluşup oluşmadığının tespiti kurum bazında incelenmeli ve işyeri oluşmuşsa yapılan ödemeden stopaj yapılmalıdır. Özellikle belirtmek gerekir ki, Gelir İdaresi işyeri kavramını fiziki işyeri ile sınırlı olarak tanımlamamakta, dijital ortamları da işyeri tanımı içerisinde değerlendirmektedir. Bu nedenle, ödeme yapmadan önce konunun etraflıca değerlendirilmesi ve uzman görüşü alınmadan uygulama yapılmaması önerilmektedir.

  • Yeni karar ile stopaja tabi tutulan ödeme, reklam hizmet bedellerine ilişkindir. Hizmet verenle yapılan anlaşma çerçevesinde ödemenin niteliği reklâm bedeli değilse (örneğin gayrimaddi hak bedeli ise), yeni karar çerçevesinde bir kesinti söz konusu olmayacak, ödemenin niteliğine bağlı olarak mevzuatta öngörülen stopaj yapılacaktır.
  •  Karar, 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karar metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Kararı (18.12.2018 tarih ve 476 sayılı)

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat