Redrese - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Redrese

0 29

Gümrük Beyannamesi Üzerinde Düzeltme Yapmak(Redrese)

Gümrük idarelerine mevzuatlarda belirtilen esaslara göre beyan verilmektedir. Beyanname kullanarak yapılan müracaatlarda, beyanname üzerinde yapılan hata muayene memuru tarafından tespit edilirse buradaki yanlışlığı düzeltmek için “redrese” yapılır. 

REDRESE İŞLEMİ NASIL YAPILIR

Muayene Memuru tarafından beyanname arkasına neden redrese yaptığına dair şerh düşülür.

Daha sonra ilgili Müdür Muavini “Olur” verir. Eğer bir cezai durum söz konusu ise, o miktar ilgili gümrük idaresine yatırılır ve sonrasında makbuz muayene memuruna ibraz edilir, Muayene Memuru redrese işlemini kendi şifresini kullanarak beyanname üzerindeki yanlışlığı düzeltir.

Ardından mükellef tarafından yeniden beyanname dökümü yapılarak Onay Servisi’ne mühürletildikten sonra eski beyanname ile birlikte işlemlere devam edilir. Bu işleme redrese adı verilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı kanunla değişik 63.maddesine göre başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin verilir.

Kötü niyetli girişimlerin önüne geçmek amacıyla aşağıda belirtilen  durumlarda düzeltme yapılmasına izin verilmez:

– Gümrük tarafından, Beyan sahibine, eşyanın muayene edileceği bilgisi verildikten sonra artık gümrük beyannamesinde değişiklik yapılmasına izin verilmez

– Beyanname üzerindeki söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun gümrük tarafından tespit edilmesinden sonra artık gümrük beyannamesinde değişiklik yapılmasına izin verilmez

– 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı kanunla değişik 73. madde hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın tüm işlemleri bitirilip teslim edilmesini müteakip artık beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.

GÜMRÜK BEYANNAMESİ DÜZELTMELERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI

Gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın; Tarife alt pozisyonunun değişmemesi (altılı rakam),uygulanacak her türlü vergi oran ve miktarında, Uygulanacak ticaret politikası önlemlerinde, Ek mali yükümlülüğün oran veya miktarında, faydalanılacak hak ve menfaatlerde herhangi bir değişiklik olmaması durumunda gümrük yönetmeliğinin 121. maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b ) bentleri ile 3. fıkrasına göre yapılacak düzeltme taleplerinde Gümrük Kanununun 234. maddesinin 3. Fıkrasına göre para cezası uygulanma olanağı yoktur.

Aynı şekilde gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın tesliminden sonra mavi hatta işlem gören beyannameler için beş işgününü aşmamak kaydıyla yapılan düzeltme taleplerinde Gümrük Kanununun 234. Maddesine göre para cezası uygulanma olanağı yoktur.

Bunun dışında kalan durumlarda ise yapılacak düzeltme talepleri vergi kaybına neden olacak bir işleme ait olacağından vergi farkının (gümrük vergisi, KDV, ÖTV) üç katının %15 oranında ödenmesi gereklidir. %15 oranındaki ödemede Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince ¼ oranında indirimler dikkate alınacaktır.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İÇEREN BEYANNAMELERDE DÜZELTME

Elektronik ortamda düzenlenen ve dâhilde işleme izin belgesi kapsamında Bilge sisteminde tescil edilen ithalat ve ihracat beyannamesine ilişkin olarak düzeltme talebinde bulunulabilir. Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında Bilge sisteminde tescil edilen;

  1. a)3141 ve 3151 rejim kodlarıyla tescil edilen ve “kapanmış” statüye gelen ithalat,
  2. b)51 ve 41 ile başlayan rejim kodlarıyla tescil edilen ve “kapatılabilir” statüye gelen ithalat beyannameleri
  3. c)4051 ve 4010 rejim koduyla tescil edilen ve kapanmış statüye gelen ithalat beyannamelerinde

Muafiyet kodu ve satır kodu alanlarına yanlış veri girişi yapılması durumunda düzeltme talebinde bulunulabilir.

17.10.2012  (2012/33) sayılı genelge ekinde sadece DİİB veya Dİİ kapsamında gerçekleştirilen ihracat beyannamelerinde iki tür değişiklik talebinin, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından tespitinin yapılacağı öngörülmüştür.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat