Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı -

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

39

Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınları, başka bir ifadeyle ölenin maddi desteğinden yoksun kalanlar ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze, defin ve hastane masraflarını isteyebilirler.

Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları duydukları derin acı, üzüntü ve psikolojik sarsıntı nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler.  

Ölümlü Trafik Kazası Nedeni ile Maddi Ve Manevi Tazminat

Ölümlü trafik kazalarında, ölen kişinin yakınları, yani ölenin desteğinden mahrum kalanlar destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilirler. Destekten yoksun kalma kavramı geniş bir kavram olup, kişi trafik kazasında ölenin mirasçısı veya akrabası olmasa dahi, ölümünden önce kendisine baktığını ispatlayabilirse destekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkına sahiptir.

Örneğin; tazminat talep eden kişi, ölenin nişanlısı, imam nikahlı eşi veya uzaktan bir akrabası ve hatta bir komşusu dahi olabilir. Yeter ki, ölen kişinin kendisine baktığını ispatlasın.

Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları yaşadıkları acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat da talep edebilirler.

Geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaralanmış ve bir süre sonra vefat etmiş kişinin yakınları, kaza gününden ölüm gününe kadar hastane ve yol masrafları başta olmak üzere yaptıkları her türlü masraflarını ve kazanç kayıplarını isteyebilirler.

Kazada ölen kişinin annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteğine muhtaç olan herkes maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptir. Trafik kazasının tarihinden itibaren yeni Türk Ceza Kanunu’na göre 15 yıllık süre içinde bu tazminatların talep edilmesi gerekir. 15 yılın sonunda süreler zamanaşımına uğrayacağından tazminat talep edilemez.

6098 Sayılı sayılı Kanunun 72. maddesi şöyledir.

Madde 72 – Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

Bu yasa maddeleri, trafik kazalarından doğan tazminat davalarındaki zamanaşımı süreleri konusunda , suç cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş ve ceza kanunlarında bu fiil için daha uzun bir zaman belirlenmişse , ceza zamanaşımının uygulanmasını öngördüğünden , ceza zamanaşımı sürelerinin belirlenmesi gerekecektir.

Caza kanununda öngörülen zamanaşımı süreleri TCK Md. 66 hükmüne göre belirlenecektir.

Buna göre zamanaşımı süresi;

Ölümlü trafik kazalarında 15 yıl,

Yaralamalı trafik kazasında 8 yıl,

Hem ölü hem yaralı varsa 15 yıl olarak uygulanacaktır.

Eğer sadece yaralanmalı bir trafik kazasında uzamış ceza zamanaşımı süresi (8 yıl) içerisinde zarar ya da tazminattan sorumlu olan öğrenilememişse öğrenme tarihinden itibaren 2 yıl içinde de dava açılabilir ancak sadece yaralanmalı trafik kazalarında hiçbir şekilde kaza tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra dava açılamaz. Yaralanmalı trafik kazasında süre 8 yıl olup bu süre geçirildikten sonra sorumlu öğrenildiğinde 2 yıllık süre başlar ancak süre kazadan itibaren 10 yılı geçemez.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Burada sorumlulardan sigorta şirketleri, poliçelerinde yazan üst sınırlar dahilinde maddi olarak sorumludurlar. Dava sonucunda çıkacak tutar sigorta poliçesinde yazılı üst sınırı aşacak bedelde olması halinde dahi sigorta şirketi sadece poliçesinde ki üst sınıra kadar sorumludur.

Trafik kazası tazminatının hesabı her olaya göre değişmektedir. Trafik kazasında ölen kişinin yaşı, mesleği, ölmeden önceki aylık geliri, aile ekonomisine katkısı, bakmak yükümlü olduğu insan sayısı gibi birçok etken trafik kazası tazminat miktarını belirlemektedir. Trafik kazası tazminatının hesaplaması uzman bilirkişiler tarafından yapılmaktadır.

Trafik kazasında ölen kişinin ev hanımı, öğrenci veya işsiz olması gibi aylık gelirinin ispatlanamadığı durumlarda kural olarak asgari ücret üzerinden hesaplama yapılarak trafik kazası tazminat tutarı ortaya çıkmaktadır.

Maddi Ve Manevi Tazminat Kimlerden İstenebilir?

Maddi Tazminat; Trafik kazasında maddi tazminat, kazaya sebebiyet veren sürücüden, aracın ruhsat sahibinden, aracın zorunlu trafik sigortasından ve yine aracın kasko sigorta şirketinden talep edilebilir.

Manevi Tazminat; Manevi tazminat kazaya sebebiyet veren sürücüden ve kazaya sebebiyet veren aracın ruhsat sahibinden istenebilir. Manevi tazminat, sigorta şirketlerinden kural olarak talep edilemez. Ancak, eğer sigorta poliçelerinde manevi tazminat talep edilebileceğine dair madde varsa o takdirde sigortadan şirketinden de manevi tazminat talep edilebilir.

Trafik kazalarında, kazaya sebebiyet veren sürücü ve aracın ruhsat sahibi hesaplanacak trafik kazası maddi tazminat tutarının tamamı ile sorumlu iken sigorta şirketlerinin sorumluluğu ise poliçede yer alan tutarların üst sınırına kadardır.

Trafik Kazası Tazminatı Almak İçin Hangi Mahkemede Dava Açılmalıdır?

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası tazminatı alabilmek için açılacak davada farklı yetkili mahkemeler bulunmaktadır. Yaşanan kazadaki ayrıntılara göre yetkili mahkemenin hangisi olduğu değişebilir. Buna göre:

• Trafik kazasının meydana geldiği yerdeki mahkemelere dava açılabilir.
• Trafik kazası sonucunda mağdur olan kişiler, kendi ikametgahlarının bulunduğu yerdeki mahkemelere maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
• Trafik sigortası yapan şirketin merkezinin bulunduğu merkezdeki mahkemelerden dava açılabilir.
• Davalılardan herhangi birisinin ikametgahından bütün sorumlular için dava açılabilmektedir.

Yukarıda bu davaların nerede açılacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Kaza tazminatı almak için açılacak olan davalarda, görevli mahkemenin de belirlenmesi gerekir. Yaralamalı ya da ölümlü trafik kazası tazminatı almak için sorumlu kişilere açılacak olan davaların adresi, Genel Mahkeme yani Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.
Eğer kişilere değil de sigorta şirketine dava açılacak ise bu defa Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gidilmelidir. Çünkü söz konusu şirketin sorumluluğu tamamen ticari bir faaliyetle ilgilidir.
Trafik kazasında mağdur olan kişi ya da kişiler bütün sorumlular ve sigorta şirketine dava açacak ise Asliye Ticaret Mahkemesi üzerinden davaları açmalıdır.

Ölümlü Trafik Kazasında Vefat Dosyalarında Gerekli Bazı Evraklar

Kaza tespit tutanağı

Veraset ilamı

Nüfus kayıt örneği

Ölen kişinin maaş bordrosu (varsa)

Ölüm raporu

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat