Kaçakçılık suçlarında etkin pişmanlık (7242 sayılı kanun) - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Kaçakçılık suçlarında etkin pişmanlık (7242 sayılı kanun)

0 134

Kaçakçılık suçlarında son zamanlarda özellikle hakimleri de tereddütte bırakan 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunun 5. maddesinde yer alan, yakalanan kişilere tanınan Etkin Pişmanlıktan yararlanma şartlarında kanun koyucu çok yerinde bir değişikliğe gitmiştir. Değişiklik yapılmadan önce etkin pişmanlık kurumundan yararlanma sadece soruşturma aşamasının sonuna kadar yapılabiliyordu. Buna rağmen kaçakçılık suçlarına bakan bazı  mahkemeler kovuşturma aşamasında  bu hakkı yakalanan kişilere tanıyor, bazıları ise değişiklikten önceki halinde belirtildiği üzere soruşturma aşamasının bitmesi sebebiyle bu talepleri ret ediyorlardı.

Kanunun eski hali (5607 sayılı kanun)
MADDE 5 – (1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan (…) birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.
(2) Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.

Kanunun yeni hali (7242 sayılı kanun)

MADDE 62 – 5607 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine;

a) Soruşturma evresi sona erinceye kadar ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında,

b) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza üçte bir oranında,

indirilir. Bu husus, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye ihtar edilir. Soruşturma evresinde ihtar yapılmaması hâlinde kovuşturma evresinde hâkim tarafından sanığa ihtar yapılır.”

“(3) İkinci fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde uygulanmaz.”

Yukarıda da görüleceği üzere yeni getirilen maddeler ile  Etkin Pişmanlık kurumundan yararlanma alanı genişletilerek yakalanan kişilere kovuşturma aşamasında da Etkin Pişmanlık kurumundan faydalanması yolu açılmıştır.  Etkin pişmanlık kurumunun soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki tek farkı ise  verilecek cezalardaki  indirim oranıdır. Yakalanan kişi eğer soruşturma aşamasında bu kurumdan faydalanırsa  verilecek ceza yarı oranında indirilecek, kovuşturma aşamasında bu kurumdan faydalanırsa verilecek ceza  üçte bir oranında indirime gidilecektir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat