İş Kazası Geçiren İşçiye Ücret Ödenir Mi? -

İş Kazası Geçiren İşçiye Ücret Ödenir Mi?

0 5

Ülkemizde her yıl maalesef yüzlerce iş kazası yaşanmaktadır bu iş kazaları sonucunda yaralanan çalışanların bir kısmı çalışmaya devam edememektedirler, uzun süren tedavi süreçleri olmaktadır, raporlar almaktadırlar. İş kazası geçiren çalışanın geçici veya sürekli beden gücünü kaybetmesinin yanında maddi olarak da dar boğaza düşmektedir. Her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tedavi masraflarını karşılasa da kaza geçiren çalışanın ödemeleri ve diğer giderleri bulunmaktadır. Bu giderlerin karşılanması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu çalışana günlük olarak geçici iş göremezlik ödeneğinden ödeme yapmaktadır, fakat kimi zaman yapılan bu ödeme ile çalışanın kaza geçirmeden önce aldığı ücreti arasında ciddi farklar oluşmaktadır. Acaba çalışan bu farkı işvereninden talep edebilir mi?

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Geçici iş göremezlik ödeneği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 18. Maddesinde belirtilmiştir buna göre; “Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.” devamında “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.” denilmektedir. Yani geçici iş göremezlik ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışanın hastalık, iş kazası vb. sebeplerle iş göremediği günlerde zor durumda kalmaması için ödediği paradır.

Ücret

İş Kanunun 32. Maddesinde ücret; “bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” şeklinde tanımlanmış yani ücret bir iş karşılığında verilmektedir. Aynı kanun çeşitli ücret belirleme tiplerinden bahsetmiştir. Bunlar aylık ücret, günlük ücret, saatlik ücret, parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ücrettir.

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Geçiren Çalışanların Alacakları Maddi Menfaatler

İş kazası veya meslek hastalığı geçiren çalışana Sosyal Güvenlik Kurumu yukarıda açıklandığı üzere Geçici İş Göremezlik ödeneğini tedavi gördüğü ve raporlu olduğu süre için ödemektedir, fakat bu ödeme genellikle çalışanın kazadan önce aldığı ücretin altında olmaktadır bu durumda çalışana aradaki farkın ödenip ödenmeyeceği yukarıda belirtiğimiz ücret belirleme tiplerine göre farklılık göstermektedir.

Aylık Ücret Belirlenmişse; Çalışanın ücreti aylık ücret olarak belirlenmişse 4857 sayılı İş Kanunun 48. Maddesinin 2. Fıkrasına göre “Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” denilmiştir. Yani işverenin aylık ücret ödediği işçisi, iş kazası veya meslek hastalığı geçirdiğinde işçinin tam ücretini ödeyecek ve daha sonra geçici iş göremezlik ödeneğini mahsup edecektir.

Diğer ücret yöntemleri belirlenmişse; Diğer ücret yöntemleri için İş Kanunun 48. Maddesine benzer bir istisna söz konusu değildir. Ücretin tanımı gereği emeğin karşılığı olduğundan herhangi bir fiili çalışma yapılmayan iş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile çalışılmayan dönemlerde ücret ödemesi yapılmayacaktır. İşçi sadece geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanacaktır.

Ücret Türü Nasıl Belirlenir?

Alınan ücretin türünü belirlemek için aşağıdaki adımlar takip edilebilir;

  • İş Sözleşmesine bakılır; sözleşmede ücretin türü aylık mı olduğu günlük veya diğer türler mi olduğu belirtilmiş olabilir.
  • Sözleşme kurulurken sözlü olarak ücret türü konusunda anlaşılmış olabilir.
  • Ücretin ödenmesine ilişkin kayıtlara bakılır; bordro, sgk kayıtları vs. kayıtlara bakılarak ücretin daha önce çalışılmayan dönemlerde nasıl ödendiği 28 gün çeken şubat ayında 30 gün üzerinden ödenip ödenmediği vs. bilgilere bakılarak ücret tipi belirlenir.

Kaynaklar;

  • 4857 sayılı İş Kanunu
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat