Huzur Hakkı - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Huzur Hakkı

32

Huzur Hakkı Nedir?

Esasında Kelime Anlamı ile Huzur Hakkı: “ Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen paralardır.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Ücret ise, “bir emeğe karşılık olarak verilen para, işgücünün ederi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Hukuki anlamda ise;

Türk Ticaret Kanunu’muzun 394.Maddesi “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.” olarak düzenlenmiştir.

Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen bellirli olan sorumluluk ve yükümlüleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılığa Huzur Hakkı adı verilmektedir.

Gelir Vergisi kanunu uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır.

1.23 üncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları;

2.Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler;

3.Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlara veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısiyle ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;

4.Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleri ve tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısiyle ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;

5.Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;

6.Sporculara tranfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.

Ayrıca 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 394. Maddesinde; “ Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve yıllık kardan pay ödenebilir.” Demektedir.

Eski TTK.’da  MADDE 333 ise, “Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı takdirde idare meclisi azalarına her toplantı günü için bir ücret verilir. Ücret miktarı esas mukavelede tayin edilmemişse umumi heyetçe tayin olunur.” Demekteydi

Yeni ve Eski TTK. Uygulamasında temel şart Yöneticilere ödenecek Ücret veya Huzur haklarının ödenebileceği, Ana Sözleşme veya Genel Kurul (Limited Şirketlerde Ortaklar Kurulu) kararına bağlanması gerekmektedir.

Bu açıklamalar sonucunda Şirketleri yönetenlerin elde ettiği gelirleri aşağıdaki şekilde ayırmak gerekir.

a)Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri : Genel Kurul ve Ana Sözleme ile belirlenmek şartıyla HUZUR HAKKI,

b)Anonim Şirket Müdürleri : (Ortak olsun olmasın veya İş Akdi ile çalışsın çalışmasın elde ettikleri gelir ÜCRETTİR.

c)Limited Şirket Müdürleri : Ortak olsun olmasın veya İş akdi olsun veya olmasın ödenen paralar şirkette devamlı çalışmak zorunda oldukları ve işi fiilen sevk ve idare ettikleri için ÜCRETTİR.

d)Ancak Hem Anonim Şirket Yöneticilerine (Yönetim Kurulu veya Müdürlere) hem de Limited Şirket Yöneticilerine (Müdürlerine) Kar Payı Verilebilir. Kar Paylarından ödenen bu paralar da Ücret olarak Vergilendirilir.

Kimlere huzur hakkı ödenir?

Huzur hakkı ödemesi anonim şirketlerdeki yönetim kurulu üyeleri lile limited şirketlerdeki müdür sıfatlı ve müdür olmayan ortaklara yapılır.

Huzur hakkı hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Huzur hakkı için şirketin huzur hakkı vermesi bu durumun şirket ana sözleşmesinde belirtilmesine veya karar defterinde karar alınmış olmasına bağlıdır. Ancak birden çok ortaklı şirketlerde ileride bir itiraz olabilir diye tescil yaptırmak iyi olacaktır. Huzur hakkı hesaplanırken gelir ve damga vergileri kesintisi yapılır. 2020 Gelir vergisi oranları:

22.000 TL’ye kadar %15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası %27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası %35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası %40

Damga vergisi oranı binde 9,48’dir.

Örnek:

2020 Ocak ayı için (%15 ve %20 vergi dilimleri) net 20 bin TL’lik bir huzur hakkı ödemesinde hesaplama şöyle olur:

Huzur hakkı (brüt tutar) 23.174,57 TL
Gelir vergisi 3.000 TL
Damga vergisi 174,57 TL
Huzur hakkı (net tutar) 20.000 TL
  • Net 20 bin TL’nin brüt tutarı yukarıda görüldüğü gibi 23 bin 174,75 TL’dir; %15 ve %20 olmak üzere 2 vergi ayrı dilimine girer.
  • Aynı yıl içinde yeniden verilecek huzur hakkı hesaplanırken vergi dilimi %15’ten değil, kalan vergi dilimi olan %20’den ve brüt tutar olan 23.174,57 TL’den devam eder.
  • Huzur hakkı ücret sınıfına girer. Bu yüzden asgari geçim indirimi dahilindedir ancak sigorta primine tabi değildir.
  • Huzur hakkı için bordro düzenlenir.
  • Sadece tek işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilmiş olan huzur hakkı ödemeleri tutarı ne olursa olsun beyana tabi değildir. Ancak Gelir Vergisi Kanunu gereğince birden fazla işverenden alınan huzur hakkı ödemelerinin, ilgili gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutarı aşması halinde; elde edilen ücretlerin tamamı beyan edilecek ve daha önce kesinti yapılan vergiler, ödenecek vergiden mahsup edilebilecektir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat