Güncel Düzenlemeler - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Güncel Düzenlemeler

0 188

Hukuk Haberleri-Gelişme ve Düzenlemeler

[cq_vc_tabs tabsstyle=”style3″ contentcolor1=”#ffffff” contentbg1=”rgba(0,0,0,0.56)” titlecolor=”#ffffff” titlebg=”#dd6161″ titlehovercolor=”#ffffff” rotatetabs=”0″][cq_vc_tab_item tabtitle=”Rekabet Kurulu Kararları”]

 1. Rekabet Kurulu (“Kurul”), J. M. Voith SE & Co. KG ve MOOG Gesellschaft mit Beschränkter Haftung arasında bir ortak girişim kurulması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (9.4.2020, 20-19/259-125)
 2. Kurul, BR Mağazacılık Tic. A.Ş. ile Beymen Mağazacılık A.Ş. arasında akdedilen Marka Lisans Sözleşmesi’ne, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan şartların tamamını sağlaması nedeniyle, sözleşme süresi boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.(16.4.2020, 20-20/271-130)
 3. Kurul, Generali Sigorta A.Ş. ile Sigortalar Burada Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş. arasında akdedilen Münhasır Sigorta Acenteliği Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan şartların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (16.4.2020, 20-20/265-126)

[/cq_vc_tab_item][cq_vc_tab_item tabtitle=”Birleşme ve Devralmalar”]

 1. Kurul, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Tiryaki Holding A.Ş. tarafından devralınması ve ayrıca Sunrise Foods International Inc. üzerinde Anatolia B.V. ve Hassad Food Company QPSC’nin ortak kontrol kurması işlemlerine izin verdi. (26.03.2020,20-16/235-115)
 2. Kurul, MMX Media Finance, LLC’nin ortak kontrolünün Viacom Intemational Inc. aracılığıyla ViacomCBS Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/233-114)
 3. Kurul, Astoria Project Partners LLC ve Astoria Project Partners II LLC’nin ortak kontrolünün APG Group NV, California State Teachers’ System ve Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/227-111)
 4. Kurul, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ile Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft ve iştiraki MHP Management -und IT-Beratung GmbH arasında ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/226-110)
 5. Kurul, Renk AG’nin tek kontrolünün Rebecca BidCo GmbH aracılığıyla Triton Fund V tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/221-109)
 6. Kurul, Asiana Airlines Inc.’nin tek kontrolünün HDC Hyundai Development Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.03.2020, 20-16/220-108)
 7. Kurul, Engineering Igneria Informatica S.P.A’nın ortak kontrolünün Bain Capital Investors L.L.C. ve Neuberger Berman L.L.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.4.2020, 20-18/249-119)
 8. Kurul, Akdeniz Pe-tur Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün AER Picasso Holdings LLC aracılığıyla AERTICKET International Conso Holding GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (2.4.2020, 20-18/243-116)
 9. Kurul, South32 SA Coal Holdings Proprietary Limited’in tek kontrolünün Thabong Coal Proprietary Limited aracılığıyla Seriti Resources Holdings Proprietary Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.4.2020, 20-19/257-124)
 10. Kurul, Özen Kişisel Bakım Ürünleri Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün Daio Paper Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi.(9.4.2020, 20-19/253-122)
 11. Kurul, PolygenX 2 SAS ve iştiraklerinin Pinot Acquisitions Limited aracılığıyla devralınması ile söz konusu şirketler üzerinde ArchiMed SAS ve Warburg Pincus LLC’nin ortak kontrol kurması işlemine izin verdi. (9.4.2020, 20-19/252-121)
 12. Kurul, Stemcor Global Holdings Limited’in tek kontrolünün Cedar Holdings Group Co. Ltd.’nin iştiraki olan Prosperity Kingsfield Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (9.4.2020,20-19/251-120)
 13. Kurul, Atmosfer Balonculuk Ticaret Turizm A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının H.I.S. Co., Ltd. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (16.4.2020, 20-20/275-BD)
 14. Kurul, Stoll Grubu’nun ticari işletmelerinin, çeşitli maddi ve gayri maddi varlıklarının ve Stoll America Knitting Machinery Inc., Stoll Italia S.r.l., Stoll India Pvt. Ltd. ve Stoll Bangl. Ltd. grup şirketlerinin paylarının Karl Mayer Grubu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.4.2020, 20-20/268-129)

[/cq_vc_tab_item][cq_vc_tab_item tabtitle=”Mevzuat”]

 1. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.03.2020 tarihli ve 31075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 2. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.03.2020 tarihli ve 31075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 3. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ yayımını takip eden 45’inci gün yürürlüğe girdi.
 4. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) 24.03.2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmi Gazete mükerrer 1’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 5. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2020/4) 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 01.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 6. 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete mükerrer 1’de yayımlandı. Bu kanunun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girdi.
 7. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 8. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2020/10) 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 9. Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/11) 29.03.2020 tarihli ve 31083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 10. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398) 31.03.2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 11. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2020 tarihli 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 12. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.04.2020 tarihli 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girdi.
 13. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 01.04.2020 tarihli 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 14. COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 01.04.2020 tarihli 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 02.04.2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 15. Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) 02.04.2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 16. İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No:2020/4) 03.04.2020 tarihli 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 17. Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2360) 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 18. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 19. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 20. Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 07.04.2020 tarihli 2020/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 08.04.2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 21. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09.04.2020 tarihli ve 31094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı maddeleri 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğerleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 22. Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.04.2020 tarihli ve 31095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 23. İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No:2020/5) 11.04.2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 24. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı takip eden 30’uncu günde yürürlüğe girer.
 25. 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.04.2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 26. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/11) 15.04.2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 27. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.04.2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 28. 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanunun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 29. Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

[/cq_vc_tab_item][cq_vc_tab_item tabtitle=”Cumhurbaşkanı Kararları”]

 1. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 21.03.2020 tarihli ve 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 2. İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında 21.03.2020 tarihli ve 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 3. COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 24.03.2020 tarihli ve 2283 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 4. İthalat Rejimi Kararına Ek 24.03.2020 tarihli 2284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 5. İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 24.03.2020 tarihli 2285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 6. İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 24.03.2020 tarihli 2286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 7. Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 25.03.2020 tarihli 2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 8. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.03.2020 tarihli ve 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.03.2020 tarihli ve 31084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 9. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Tahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair 29.03.2020 tarihli ve 2326 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.03.2020 tarihli ve 31084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 10. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 02.04.2020 tarihli 2350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 03.04.2020 tarihli 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 11. Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 13.04.2020 tarihli ve 2404 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 12. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin ve 17.04.2020 tarihli ve 2419 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18.04.2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

[/cq_vc_tab_item][cq_vc_tab_item tabtitle=”Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”]

 1. Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 27.03.2020 tarihli ve 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 2. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Dair 07.04.2020 tarihli 58 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 08.04.2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 3. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13.04.2020 tarihli ve 59 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 4. Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17.04.2020 tarihli ve 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 18.04.2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

[/cq_vc_tab_item][cq_vc_tab_item tabtitle=”Milletlerarası Antlaşmalar”]

 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 27.03.2020 tarihli ve 2315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 27.03.2020 tarihli ve 2317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 01.04.2020 tarih ve 2329 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 03.04.2020 tarihli ve 2362 sayılı Cumhurbaşkanı Karar 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 03.04.2020 tarihli ve 2363 sayılı Cumhurbaşkanı Karar 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

[/cq_vc_tab_item][cq_vc_tab_item tabtitle=”Enerji Hukuku”]

 1. 2020 yılı Ocak Ayı Sektör Raporları 31.03.2020 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) resmi sitesinde yayımlandı.
 2. Önlisans ve Lisans Yükümlülükleri ile Lisanssız Bağlantı Anlaşması Süreleri Hakkında Duyuru 3.04.2020 tarihinde EPDK’nın resmi sitesinde yayımlandı.

[/cq_vc_tab_item][/cq_vc_tabs]

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat