Haczedilemeyen Mallar -

Haczedilemeyen Mallar

0 43

‘’Haciz ‘’halk arasında korkulan bir terim olarak bilinse de İcra Ve İflas hukukunun temel çerçevesini oluşturan adeta omurga görev alanlarının başında gelmektedir. Bu bakımdan önce hacze konu olmayacak malların bilinmesi, haczedilebilecek malların öğrenilmesi ve faaliyet alanlarının koordine edilmesi noktasında son derece önemli bir kolaylık sağlayacaktır.

-Haczedilebilen mallar genel itibariyle kişinin özel yaşam alanı içine girmeyen sadece yaşamsal hakkını sürdürebildiği, en basit deyimiyle can güvenliğine ve yaşamsal devamlılığına konu olan mallardır. Yani haciz altında olan kişinin hayatını idame ettirmesi için gereken eşyalardır.

-Toplum tarafından ilginç karşılansa da  kişinin kolundaki saat, altın, yüzük, kolye, takı, değerli broşlar, iğneler, düğmeler, künye, mücevherat  vs. araçların  yanı sıra değerli senetler ve çekler, cep telefonları, marka isim hakkı, evin güneş enerji sistemi, büyük ve küçük hayvanlar, maddi değer taşıyan diğer  hayvanlar ve daha nice saymakla  bitiremeyeceğimiz mali değer  ve dönüşüme konu olan her  türlü   eşya ve mal haciz edilebilir nitelikteki mallardandır.

-Kişinin hayvan varlığı ve finansal gelir getiren hayvan tür ve adetleri haczin ana konusu niteliğindeki ek para değeri taşıyan haciz alanlarındandır.

Bununla birlikte borcunu ödeyemeyecek derecede olan borçluların hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan belirli standartlarının korunması amacıyla İİK 82. maddesi düzenlenmiştir. Bu maddede ki bir diğer haczedilemezlik mantığı da borcun konusu olan ürünün haczedilemezlik sınırı içerisinde kalmayacağıdır. Bir malın haczedilebilir olup olmadığı hususunda kararı icra memuru verecektir. İcra memurunun kararına karşı da icra hâkimliğine şikâyette bulunulabilir.

Haczedilemeyen Mallar

  • Kişinin içinde hayatını idame ettirdiği ev haczolunamaz, ayrıca devlet malları da haciz konusunun dışında tutulmuştur.
  • Kişinin yatak takımları ve ibadete konu olan inanç sisteminin merkezinde olan kitap, eşya ve dini vasıta araçları haczedilemez.
  • Vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak takımı eşyalarının ve lüzumlu görülen pek tabi diğer eşyalar da haciz planı dışında tutulmuştur.
  • Borçlunun ailesinin geçimi için zaruri görülen  çift hayvanlarının ve vasıtalarının  haczolunmaması, ziraat alet ve araçları,; sanat anlayışı ve mesleki gerekliliğini  öngören kitap, alet, araç ve gereçler; küçük nakliye ve hizmet  erbaplarının geçimlerini sağladıkları  nakil vasıtaları  haciz konularının dışında  tutulmuştur.
  • Borçlunun ki aylık yiyecek, yakacak ve borçlu üretici ise; gelecek mahsul verimliliği ve geçim lazımlığı olan tohumluğu,
  • Ölüm, hastalık ve her türlü zaruri ihtiyacı için bağlanan maaşlar,
  • Bağ bahçe, ürün hasat ve çiftçi görevi gören zanaatkârların geçimlerini sağlamada etkin görevi olan araç, alet ve edevatlar vs. çok sayıda teknik cihaz ve kullanım kolaylığı sunan eşya vb. haciz edilmesi yasak olan, toplumun ve kamu vicdanının odak noktasına yerleşen , son dönem hukuk alanlarının en güncel faaliyet alanı icra iflas haciz çerçevesini oluşturmaktadır.

1-) Devlet Malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar

82. maddenin 1.bendinde belirtildiği üzere Devlet malları için kesin haczedilemezlik kuralı vardır. Peki hangi malların devlet malı sayılacağı nasıl belirlenebilir. Bu konuda çeşitli tartışmalar olsa 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hangi malların devlet malı sayılacağını açıkça belirlemiştir. Kamu Kaynağı olarak sayılabilecek tüm malvarlıklarına haciz yasağı getirilmiştir. Bunlara örnek vermek gerekirse, resmi kurumların gelirleri, araçları, gayrimenkulleri, banka hesabındaki paraları v.s.

2-) Ekonomik Faaliyeti Sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya

Bu madde doğrultusunda bedeni olarak çalışan borçlunun mesleğini yapmasını engelleyecek eşyaların haczedilmesi yasaklanmıştır. Bu maddeye örnek olarak terzinin dikiş makinası, berberin traş makinası, manavın terazisi, piyanistin piyanosu gibi örnekler verilebilir.

3-) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri

İİK 82 maddesinin bu bendi çıkarılan paket yasa ile değiştirilmiştir. Kamuoyunda ev haczinin bittiği olarak duyurulan bu madde aslında bir haczedilemezlik durumudur. Fakat bu madde doğrultusunda haczedilemeyecek şeyler lüks olarak sayılamayacak şeylerdir. Bu madde evde haczin yasaklandığı anlamına gelmemektedir. Evlerde halen haciz yapılmaktadır. Borçluların evde bulunması halinde para, kıymetli evrak, altın gibi değer addeden tüm malvarlıkları haczedilebilir. Bu madde kapsamında haczi kabil olmayan menkuller aile bireylerinin yaşamasını devam ettirmesi için olması gerekenleri anlatmaktadır. Buna örnek vermek gerekirse televizyon (haberleşme özgürlüğü kapsamında haczedilemez), buzdolabı, bulaşık makinası, çamaşır makinası, bilgisayar gibi içerisinde bulunduğumuz dönemde her evde bulunan bu ürünler haczedilemezlik kapsamındadır. Bu ürünlerin birden fazla olması durumunda sadece biri için haczedilemezlik kuralı geçerli olup diğerleri bu maddeden yararlanamayacak yani haczedilebilecektir.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat