Gümrük Hukuku - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Gümrük Hukuku

0 99

Gümrük Hukuku Hakkında

Genel olarak mal alım-satımı şeklinde tanımlanan “ticaret”in temeli, ilkel toplumlara kadar uzanmaktadır ve insanlık tarihindeki ilk şekli “takas” olarak ortaya çıkmıştır. Paranın henüz icat edilmediği dönemlerde, ticaret, mala/ürüne/hizmete karşı, mal/ürün/hizmet şeklinde yapılmıştır. Zamanla tüccarlar aracılığıyla, denizaşırı ticaret olarak tanımlanan usulde, malların taşınmasını ve tedarikini gerçekleştirmeye başlamış ve böylece ticari ilişkiler sadece yakındaki kişilerle değil, uzak bölgeler ve devletler arasında da yaşanmaya başlamış ve böylece dış ticaret ortaya çıkmıştır. Bir ülkeye giren ve bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi olarak tanımlanan “gümrük”, esasen insanoğlunun başka toplumlarla, devletlerle ticaret yapmaya başladığı tarihlerden itibaren varlığını sürdürmüş ve devletlerin egemenlik alanlarının ifade biçimini ve hazinelerinin de önemli bir gelir kaynağını oluşturmuştur. Bugün dahi gümrük vergileri, devletler için en büyük gelir kaynaklarından biridir.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku malların ülkeye girerken veya çıkarken yani gümrükte yaşanılabilecek sorunların çözümünü sağlayan hukuk dalıdır.

Gümrük Hukuku ve Dış Ticaret Hukuku

Ticaret mal alımı ve satımı olarak ifade edilen bir etkinliktir. Binlerce yıl öncesine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Devlet kavramı ve sınırların ortaya çıkmasından sonra bu tip etkinlikler belli kurallara göre yapılmaya başlanmıştır. Herhangi bir eşyanın bir devletin sınırları içerisinden girmesi, gümrük olarak bilinen kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku, bu noktada öne çıkar.

Gümrük Hukuku Ve Dış Ticaret Hukuku Kapsamı Nasıldır?

 • Dış ticaret Türkiye’de gümrük kanununa göre düzenlenmektedir.
 • İhracat ve ithalat işlemleri Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku ‘na göre düzenlenmektedir.

Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku iç içe geçmiş olan kurallar bütünüdür. Malların denetimi, ülkeye kabul edilmesi ya da dışarıya satılan malın neye göre ihracının yapılacağı gibi birçok farklı hususa dair düzenlenme içermektedir. Böylelikle dış ticaret, mevcut kriterler üzerinden yapılmaktadır. Bu noktada ortaya çıkan her türlü sorun, uyuşmazlık, anlaşmazlık ise mevcut hukuk kapsamında ele alınmaktadır.

Gümrük Hukuku Ve Dış Ticaret Hukuku Kanunu Nedir?

Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku ile alakalı olarak, Cumhuriyetin ilk yıllarında bir kanun çıkarılmıştır. Ancak zaman içinde ihtiyaçlara yanıt vermediği için değişik senelerde düzenlemeye gidilmiştir. Türkiye’nin AB’ye adaylık başvurusu sürecinde Gümrük Birliğine dahil olmasının ardından yeni birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu noktada Gümrük Kanunu 2009 senesinde yeniden yazılmıştır. Böylelikle kanun içindeki birtakım kavramların tanımlamaları, gümrük yükümlülüğü doğuran haller, para cezaları, transit rejimi gibi konulara dair ayrıntılı hükümler söz konusu olmuştur. Böylelikle uyuşmazlık ve anlaşmazlık durumlarında neler yapılacağı açık bir biçimde ifade edilmiştir.

Gümrük Hukuku ve Dış Ticaret Hukukunda Önleyici Danışmanlık Nedir?

Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku çerçevesinde her türlü şirket ve şahısın, sadece uyuşmazlık durumlarına değil, aynı zamanda ticaret öncesinde de avukattan destek alması mümkün olacaktır. Buna göre şu tip hizmetler karşımıza çıkar;

 • Hedef olarak belirlenmiş olan ülkenin mevzuatı belirlenmelidir. Ticaret yapılacak olan ülkenin kanunları, kuralları, gümrük yasaları son derece önemlidir. Bilinmediği taktirde birtakım sorunların ortaya çıkması doğaldır. Böyle hallerle karşı karşıya gelmemek için gümrük ve dış ticaret hukuku avukatı ile süreci yönetmek daha mantıklı olacaktır.
 • Buna ek olarak önleyici hukuki danışmanlık olarak bilinen bir başka kavram daha vardır. Risk analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bazı ülkelerde fiili durumlar ve hukuki çerçeve birbirinden farklı olabilir. Bundan dolayı profesyonel bir hizmeti alınması gerekmektedir.

Gümrük Hukuku ve Dış Ticaret Hukuku Davaları Nasıldır?

Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku davalarını söyle sıralayabiliriz;

 • Zaman zaman ortaya çıkan haksız rekabet durumları mahkemeye taşınmaktadır. Bu konuda avukat bilgi sahibidir.
 • Tüketicinin korunması, yasa ile güvence altına alınmıştır. Bunun aksi hallerinde ise olay yargıya intikal eder.
 • Yurtdışı alacak takibi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Hukuki anlamda bunun yapılması, alanında deneyimli bir avukat ile mümkün olacaktır.
 • Gümrük işlemlerinde de avukatların hizmet vermesi gibi bir durum söz konusudur.
 • Bu açıdan bakıldığı zaman avukatın, gümrük ve dış ticaret hukuku ile alakalı olan davalarda yetki ve bilgi sahibi olduğunu söylemek lazım. Çünkü sadece Türkiye’deki değil, ticaret yapılan ülkedeki kanunları da iyi bir biçimde bilmektedir.

Gümrük Hukukuna Göre Uyum Denetimi Nedir?

Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku davalarında uyum denetimi hizmeti vardır. Buna göre tedarikçi ile olan sözleşme incelenir. Lisans ve royalti ödemeleriyle alakalı uygulamaların tümü gözden geçirilir.

Gümrük Hukukuna Göre Uyuşmazlık Yönetimi Nedir?

Uyuşmazlık yönetimi, bu hukuk dalında uzmanlaşmış olan kişilerin ilgi alanı içerisindedir. Gümrük kaynaklı uyuşmazlıkların ortaya çıkması sonrasında takip edilecek olan yol belirlenir. Para cezalarına karşı itiraz yapılır.

Çeşitli Sorunlar ve Yasal Başvurular

 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi-Transit Rejimi-Gümrük Antrepo Rejimi-Dahilde İşleme Rejimi-Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi-Geçici İthalat Rejimi-Hariçte İşleme Rejimi-İhracat Rejimi,
 • Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi,
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgelere dair çözümler,
 • Gümrük uyuşmazlıklarının hukuki çözümü,
 • Gümrük mevzuatındaki riskler, eşyanın müsaderesi, yüksek oranlardaki idari para cezaları, nakliye araçlarına el konulması, hürriyeti bağlayıcı cezalar, vergi cezaları ve vergi kaçakçılığı suçuna ilişkin danışmanlık hizmetleri,
 • Uluslararası Ticaret ve Yatırım Uyuşmazlıklarının Dostane Çözümüne İlişkin Temel Metinlere göre çözüm sunma,
 • Uluslararası alım-satım sözleşmeleri, uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesi, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümü,
 • Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemler nedeniyle doğan sorunlar ve bunlara karşı itiraz veya dava açma yolu,
 • Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı Gümrük İdaresine “Düzeltme Talebinde” bulunulması, itiraz yapılması, Vergi Mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilmesi işlemleri,
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması ve savunmaların hazırlanması hizmetleri de bulunmaktadır.
 • Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmiş vergi ve para cezalarına ilişkin idari itiraz işlemlerini ve davaları yürütmektedir.
 • Haksız rekabet,
 • Şirket yönetimi,
 • Uluslararası distribütörlük anlaşmaları,
 • İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri,
 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri,
 • Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler,
 • Yurtdışı alacak takibi,
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı,
 • Gümrük işlemlerinin yapılması,
 • İhracat – İthalat işlemlerinin yapılması,
 • Talebe göre her dilde belge-sözleşme hazırlanması aşamalarında temsil
Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat