Gümrük Hukuku nedir? -

Gümrük Hukuku nedir?

0 46

Gümrük Hukuku nedir

Gümrük; eşya ve malların ülkeden girişi ve çıkışının denetlenmesidir. Bu denetimin hukuka uygun yapılabilmesi için Gümrük Hukuku ortaya çıkmıştır. Gümrük Hukuku, toplumların birbirlerinden ayrı yaşamaya başlamasıyla varlık kazanmıştır ve toplumların birbirleriyle etkileşimlerinin artmasıyla her zaman yenilenmiştir.

Gümrük Kanunu

Gümrük Kanunu; Dış ticaret işlemleri sırasında uyulması gereken kurallar bütünüdür. Gümrük Kanunu; 27 Ekim 1999 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen, 4458 sayılı kanundur ve Türkiye’nin gümrük konularında esas olan hukuk kaynağıdır. 18 Haziran 2009 tarihinde 5911 sayılı Kanun ile değişikliğe uğramıştır.

Gümrük Davaları

Gümrük davaları Adli Yargı Davaları ve İdari Yargı Davaları olmak üzere ikiye ayrılır.

Dava veya uyuşmazlıklar, Dış ticarette alınan vergi ve mali yüklerin tamamı, bu vergi ve mali yüklere bağlı olarak ya da olmayarak dış ticaret işlemlerinde uygulanan idari ve/veya adli yaptırımlar ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların idari ya da yargısal aşamadaki çözüm yolları şeklinde cereyan eder.

Gümrük Hukuku ve Davaları

Danışmanlık Hizmetlerinden Bazıları
İthalat veya İhracat Aşamasında Alınan Vergi ve Mali Yükler
İthalatta Vergi Ertelemesi ve Vergi Tasarrufu Sağlayan Olanaklar
Vergilerin Kaldırılması
Geri Verilmesi
Kanuni Temsilcilerin, Gümrük Müşavirlerinin, Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin, Limited Şirket Ortaklarının, Kefil Kuruluşların Sorumluluğu
Dış Ticaret Vergilerinde ve İdari Yaptırımlarda Zamanaşımı
KDVK’nın, ÖTVK’nın ve GK’nın (Güncellenmiş) Ceza Hükümleri
Gümrük Kabahatleri ve İdari Yaptırımlar (Para Cezası, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Diğer İdari Önlemler)
Kaçakçılık Suçları ve Cezaları –Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller (Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümlerinin Karşılaştırılması)
Vergilere ve İdari Yaptırımlara İlişkin Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü (İdari İtiraz, Uzlaşma, Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Yaptırımlar)
İdari Para Cezalarında Ödeme, Kesinleşme ve İndirim
Vergi Mahkemelerinde veya İdare Mahkemelerinde Görülecek Davalar
Doğrudan Davaya Konu Edilecek İdari İşlemler (Ödeme Emri Tebliği, İhtiyati Haciz Tatbiki)
Vergi Mahkemelerinin İstinaf, Bölge İdare Mahkemelerinin Temyiz Yolu Kapalı Kararları

Bunların dışında

 • Ulusal ve uluslararası şirketlere genel danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Vergi/gümrük incelemeleri sırasında danışmanlık ve destek verilmesi
 • İnceleme sürecinin başından sonuna kadar sürecin yönetilmesi hususunda danışmanlık verilmesi
 • İnceleme süreç ve raporunun değerlendirilmesi
 • Rapora karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’na başvurulması
 • Rapor Değerlendirme Komisyonu kararı kapsamında nihai hale gelen inceleme raporuna karşı başvurulacak yasal yolların belirlenmesi
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında uluslararası alanda “Karşılıklı Anlaşma Usulü”ne başvuru yapılması ve sürecin takip edilmesi
 • Tarhiyat Öncesi/ Tarhiyat Sonrası Uzlaşma konusunda her türlü hukuki danışmanlık ve destek verilmesi
 • Uzlaşmanın sağlanmaması ve dava yoluna başvurulması halinde vergi ve idare mahkemeleri, Danıştay, İstinaf ve Bölge İdare Mahkemeleri nezdinde tüm yargı sürecinin takibi ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sürecinin yönetilmesi
 • Gümrük incelemeleri sonucu düzenlenen ek tahakkuk ve cezalarla ilgili itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve itiraz sürecinin takip edilmesi
 • Gümrük uyuşmazlıkları kapsamında tüm yargı sürecinin takip edilmesi.

konularında da danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

gibi konularda 

Gümrük Hukuku Kitap

Gümrük Hukuku ve Davaları
Örnekler – Çözümler – İçtihatlar
Cahit Yerci

Gümrük avukatı, Gümrük Hukuku Avukat, En iyi Gümrük Avukatları

Gümrük UYUŞMAZLIKLARI ve Çözüm Yolları

Gümrük uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları nelerdir

Gümrük uyuşmazliklari ve Çözüm Yolları Nelerdir

Gümrük Kanunu

İlamlı icra takibinden önce idareye başvuru zorunluluğu

Gümrük Kanunu’nda düzenlenen idari itirazın kapsamına giren konular

Bildirilmek gümrüklerde vergi konusu olacak eşya vb ni resmi makama bildirmek anlamında bulmaca

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat