Gümrük Beyannamesi - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Gümrük Beyannamesi

0 62

Gümrük beyannamesi, yapılan ithalat ya da ihracat operasyonuna dair, temelde fatura ve paket listesindeki bilgilere dayanarak hazırlanır. İhracatçı firmaların, gümrük işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirdiği gümrükçülerinin doldurduğu beyanname tamamlandıktan sonra, henüz draft halinde iken üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunun teyidi için ihracatçının kontrolüne sunulur ve onun teyidi sonrasında ilgili ihracatçı birliğinin onayı ile basılır.

Gümrük beyannamesi kısaca; İthalat, ihracat, transit ve antrepo rejimine tabi olarak işlem yapmak istediğimiz ürünlerin gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi, malzemenin tam olarak ne olduğu, hangi şartlar satış işleminin yapıldığı, ne şekilde taşındığı, hangi vergi dilimleri ya da hangi muafiyet kapsamında olduğuna dair detaylı bilgilerini içeren resmi belgedir. 

Gümrük beyannamesi nasıl doldurulur:

Beyanname üzerinde ilgili alanlara yazılması gereken temel bilgiler aşağıdaki gibidir ancak madde madde tüm detaylarıyla bir beyannamenin nasıl doldurulacağına dair görsellerle desteklenmiş açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı – Resmi Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/10/20091007M1-1-14.doc

 • Gönderen / ihracatçı
 • Alıcı / ithalatçı
 • Mali müşavir / serbest muhasebeci
 • Beyan sahibi/temsilcisi
 • Çıkış / ihracat ülkesi
 • Menşe ülke
 • Gideceği ülke
 • Çıkıştaki aracın kimliği ve kayıtlı olduğu ülke
 • Teslim şekli
 • Sınırı geçecek hareketli taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke
 • Döviz ve toplam fatura bedeli
 • Sınırdaki taşıma şekli
 • Yükleme yeri
 • Çıkış gümrük idaresi
 • Kapların ve eşyanın tanımı
 • Brüt ağırlık (kg)
 • Net ağırlık

GÜMRÜK BEYANNAME NÜSHALARI

 1. nüsha:İhracat veya transit ticaret işlemlerinde kullanılır. Bu Talimattaki ihracata ilişkin hükümler, eşyanın kesin veya geçici her türlü ihracını kapsar. İhracat veya transit ticaret işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanır.
 2. nüsha:İstatistiki amaçla kullanılır. Bu Talimattaki ihracata ilişkin hükümler, eşyanın kesin veya geçici her türlü ihracını kapsar. İlgili gümrük idaresince merkeze gönderilir.
 3. nüsha: İhracat işlemleri tamamlandıktan sonra mükellefe verilen nüshadır. İhracatla ilgili kanıt ya da bilgi için bankalar ve çeşitli kurumlar tarafından talep edilebilir, bu nüsha ihracatın kanıtı niteliğindedir. Bu Talimattaki ihracata ilişkin hükümler, eşyanın kesin veya geçici her türlü ihracını kapsar
 4. nüsha:Transit rejiminde kullanılan ve çıkış gümrük idaresinde kalacak nüshadır. Eşyanın gümrükte hangi statü ile işlem gördüğünü belirleyen nüshadır.
 5. nüsha: Transit rejiminde ticareti yapılan malların hangi statüde işlem gördüğüne dair, teyit niteliğinde varış gümrük idaresince hazırlanıp çıkış gümrük idaresine gönderilen nüshasıdır.
 6. nüsha: İthalat işlemlerinde kullanılır. Altıncı nüsha ve ekinde bulunması gereken belge asılları beyanname kapanınca Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. Onaylı bir örneği ilgili gümrük idaresinde kalır. Bu nüsha antrepo rejiminde de kullanılabilir. Antrepo rejimi uygulandığında Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne nüsha göndermeye gerek yoktur.
 7. nüsha: İstatistiki amaçla düzenlenen nüshadır, İthalat işlemlerinde de kullanılır. Bu nüshaya altıncı nüshaya eklenen belgelerin fotokopileri de eklenir.
 8. nüsha:İthalat işlemleri tamamlandıktan sonra mükellefe verilen nüshadır. İthalat ile ilgili kanıt ya da bilgi için bankalar ve çeşitli kurumlar tarafından talep edilebilir, bu nüsha ithalatın kanıtı niteliğindedir.

Gümrük işlemlerinde hangi gümrük nüshaları kullanılır:

 • 1, 2, 3 nolu nüshalar ihracat işlemleri için  kullanılır.
 • 1, 4, 5 nolu nüshalar transit işlemleri için  kullanılır.
 • 6, 7, 8 nolu nüshalar İthalat işlemleri için  kullanılır.
 • 1, 2, 3, 4, 5 nolu nüshalar hem ihracat hem de transit işlemi yapılırsa  kullanılır.
 • 1, 4, 5, 6, 7, 8 nolu nüshalar hem ithalat hem transit işlemi olursa  kullanılır.

Gümrük beyannamesi düzenlenirken nelere dikkat edilir:

 • Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni vekilleri yani gümrük müşavirleri tarafından düzenlenmektedir.
 • Gümrük beyannameleri üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz.
 • Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra beyan edilen eşyanın cins, nevi, nitelik ve birim fiyatı bakımından herhangi bir düzeltme yapılamaz.
 • Gümrük beyannamelerinin tescili, gümrüklerde tutulan deftere kayıt olunması, üzerine kayıt sıra numarası, tarih ve resmi mühür konulması ile tamamlanmaktadır.

Gümrük beyannamesi üzerinde düzeltme işlemleri:

Gümrük idarelerine mevzuatlarda belirtilen esaslara göre beyan verilmektedir. Beyanname kullanarak yapılan müracaatlarda, beyanname üzerinde yapılan hata muayene memuru tarafından tespit edilirse buradaki yanlışlığı düzeltmek için “redrese” yapılır.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat