Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506) -

Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506)

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506)

0 66

İŞYERLERİNE CİRO KAYBI DESTEĞİ ŞARTLARI BELLİ OLDU 

Cumhurbaşkanı, kısıtlamalardan etkilenen kafe ve restoranlara ciro kaybına göre 2 bin-40 bin TL arasında destek sağlanacağını açıkladı.

Esnafa sağlanan hibe ve kira desteğinin ardından sektörün talepleri doğrultusunda ‘cansuyu’ niteliğinde yeni bir paket daha geldi. Cumhurbaşkanı, Kovid-19 nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan lokanta, restoran ve kafelere yeni bir yardım paketi uygulayacaklarını açıkladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan “Esnafı bugüne kadar yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, “Restoran, lokanta ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirlerle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız” dedi.

40 BİN LİRAYA KADAR ÖDEME

Cumhurbaşkanı destek miktarını ise şöyle açıkladı: “Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” Cumhurbaşkanı ‘Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesime aktardıklarına söyledi.

20 KASIM’DA KAPATILDI

Restoran ve kafeler ülke genelinde uygulanan pandemi tedbirleri nedeniyle 20 Kasım 2020’den bu yana sadece paket servisi hizmeti verebiliyor. Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında restoranların yeniden açılması sektör tarafından gündeme getirilmiş ancak Erdoğan geçen hafta bu konudaki bir soruya “Değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız” yanıtını vermişti.

KİRA DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira destekleri dün itibarıyla ödenmeye başlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başladıklarını hatırlatarak “Kira destekleri de bugün (dün) itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun” dedi.

CİRO KAYBININ YÜZDE 3’Ü KADAR HİBE

Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, söz konusu işletmelere ciro kaybının %3’ü kadar hibe verileceğini söyledi.


Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506)

06 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31387

Karar Sayısı: 3506

Ekli “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Ciro: İşletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutarı,

c) Ciro kaybı: 2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmasını,

ç) Ciro kaybı desteği: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği,

d) İşletme: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi mükellefiyeti olan mükellefleri,

ifade eder.

Ciro kaybı desteği

MADDE 3- (1) Ciro kaybı desteği, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci, 446 ncı ve 453 üncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programları çerçevesinde verilir.

(2) Bu destekten, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler faydalanır.

(3) Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere ikinci fıkra kapsamındaki işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü esas alınarak verilir.

(4) İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz.

(5) Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Karan kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.

(6) Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.

(7) Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat