Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerine İlişkin Ürün Güvenliği Denetimi Teb

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerine İlişkin Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

0 89
30 Aralık 2020, Çarşamba Sayı :31350 Resmi Gazete
Bugünkü Resmi Gazete’de 7 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26) yayınlanmıştır.
Bilindiği üzere 7 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan tebliğ ile daha önce Birliklerce verilen ithalat kayıt belgesine dayalı olarak  risk değerlendirme ve denetim sistemi (RDDS ) kapsamında yapılan  ithalat kontrolü ve denetim işlemleri TAREKS kapsamına alınmıştı.
Denetim işlemlerinin TAREKS kapsamında yapılacağını öngören tebliğ (2020/18) ile ilgili değişiklikler (2021/26) özetle aşağıda yer almaktadır:
• Söz konusu tebliğ ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu da denetlenecektir
• Başvuru sırasında gereken “ürünleri tanıtıcı görsel doküman” yüklenmesine ilişkin fıkra yürürlükten kaldırılmış, başvuruların takibi için bir başvuru numarası alınacağı belirtilmiştir
• 15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller başlıklı beşinci kısmına yönelik ithalatta TAREKS başvurusu yapılmayarak işlemler Tebliğ’in 10. Maddesine göre işlem yapılacaktır.
• Tebliğin “Fiili denetime yönlendirilen ürünlerden Denetmen tarafından numune alınır. Ürün numuneleri, Ek-1’de belirtilen mevzuata uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, ücreti ithalatçı tarafından ödenmek üzere, teste tabi tutulması için akredite bir laboratuvara gönderilir” ifadelerini içeren 8/3 fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
• TAREKS Sistemine yüklenen ve ilgilisi tarafından düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde diğer şartla uygun olsa da fiili denetim olumsuz sonuçlandırılacak ve TAREKS’te ilan edilecek.
• Tebliğin 7. Maddesi  01.01.2021 tarihinde diğer maddeleri 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

• Tebliğin amacı başlıklı maddede denetime tabi ürünlerin yer aldığı EK 1 sayılı listedeki GTİP kapsamında da çeşitli değişiklikler olmuştur. Mehmet BULAŞMAK Müşavir/KGK Denetcisi/Uzlaştırmacı

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat