Anonim Şirketlerde Tasfiye Memurlarının Azli - Büyükyılmaz Gümrük | Ceza | Hukuk&Danışmanlık

Anonim Şirketlerde Tasfiye Memurlarının Azli

43

Anonim Şirketlerde Tasfiye Memurlarının Azli


Türk Ticaret Kanunu’na göre Tasfiye memurları, ortaklığın son aşamasında önemli bir fonksiyona sahiptirler. Kural olarak tasfiye memurlarının atanması ve azli genel kurulun yetkileri arasındadır (TTK 536). Ancak istisnai bir düzenleme olarak kanun koyucu tasfiye memurlarının mahkemece azli ve atanmasını TTK 537 vd. maddede hükme bağlamıştır.

Bu düzenlemeye göre, pay sahiplerinden birinin talebi üzerine mahkeme, haklı nedenlerin mevcudiyeti halinde tasfiye memurlarını azil ve yerlerine yenilerini atayabilir.

TTK 537’de yer alan kuralın getiriliş nedeni, tasfiye aşamasında pay sahiplerinin menfaatlerini korumaktır.

Kuşkusuz tasfiye memurlarınca yapılacak işlemlerden münferit pay sahiplerinin hakları da etkilenecektir. Kanun, bu sebepten dolayı, pay sahiplerini çoğunluk tarafından atanan tasfiye memurlarına karşı korumayı düşünmüş ve haklı sebepler varsa, onların çoğunluk gücünden bağımsız ve hatta çoğu zaman ona karşı olarak, azil davası açmasına olanak tanımıştır.

Böylelikle bireysel pay sahipleri, çoğunluk gücüne karşı önemli bir hak elde etmekte, çoğunluğun yetkilerini kötüye kullanmasını engelleyebilmektedirler. Artık çoğunluğun gerek ortaklık ana sözleşmesiyle, gerekse genel kurul kararıyla tayin etmiş olduğu tasfiye memurları ya da kanunen tasfiye memuru sıfatına sahip -yine çoğunluk tarafından atanan- yönetim kurulu üyeleri, haklı sebepler varsa, ortaklardan birinin başvurusu üzerine, mahkemece azledilebilmektedir. Diğer bir anlatımla, ortağın başvurusu üzerine mahkeme, azil için haklı bir neden varsa, çoğunluk istemese dahi ortaklık iç ilişkilerinin yapısına kanundan dolayı müdahale etmekte ve hatta bizzat şekil vermektedir.
Öte yandan TTK  537 düzenlemesi, sadece görevdeki tasfiye memurlarının değil, seçilmiş, ancak henüz fiilen göreve başlamamış tasfiye memurlarının haklı nedenle azli için de uygulanabilir.

Yoruma kapalı.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat