Ajanslara oyuncu temini hizmetinde KDV Tevkifatı -

Ajanslara oyuncu temini hizmetinde KDV Tevkifatı

Firmanız bünyesindeki figürasyon ve oyuncuları yapım şirketlerine gönderen ajans firmalara verdiğiniz hizmet işgücü temin hizmeti kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır.

0 102

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Kdv Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130-108337

19.04.2017

Konu

:

Firma bünyesinde sigortalı çalışan figürasyon ve oyuncuların ajanslar aracılığıyla yapımcı firmalara gönderilmesinin KDV tevkifatı yönünden değerlendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızın faaliyet konusunun figürasyon ve oyuncu tedariği hizmeti olduğu, bu hizmeti verirken kendi bünyenizde sigortalı çalışanların ajans firmalara gönderildiği, ajans firmalarının aracılık yaparak çalışanlarınızı yapım şirketinde görevlendirdiği, firmanızın ajanslara düzenlediği faturanın içeriğindeki oyuncu ve figürasyon temininde göndermiş olduğunuz kişilerin sevk ve idaresinin tamamen ajans firmasında değil, yapımcı firmada kaldığı belirtilerek aracılık yapan ajans firmalarına yaptığınız hizmetin işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “(I/C-2.1.3.2.5.) İşgücü Temin Hizmetleri” başlıklı bölümünde;

“Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmet alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

– Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

– Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulur, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilir.

İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde, sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; firmanız bünyesindeki figürasyon ve oyuncuları yapım şirketlerine gönderen ajans firmalara verdiğiniz hizmet işgücü temin hizmeti kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır.

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz. Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası Tamam Gözat